010-330 50 20

Vattenkvaliteten i värmesystem bör följa VDI 2035, vad innebär det?

Med en god vattenkvalitet sänker man kostnader för drift och underhåll i värmesystem. VDI 2035...

Hur påverkar vattenkvaliteten energiåtgången i värmesystem?

Bra vattenkvalitet ökar förmågan till effektiv energiöverföring i slutna kyl- och värmesystem. ...

Varför ställer ny teknik högre krav på vattenkvaliteten?

Man kan lätt tänka att nya installationer och modern teknik ska vara mer robust och klara sig...

Avgasare värmesystem – Hur funkar en sådan?

Avgasning av värmesystem och för den delen även avgasning av kylsystem är ett begrepp som finns i...

Varför undertrycksavgasare / vakuumavgasare inte är hela lösningen för att nå en optimal vattenkvalitet i värme- & kylsystem?

Undertrycksavgasare / Vakuumavgasare / Avluftningskärl är utrustning som används för att avlägsna...

Kunskapsbank – Kan vi hjälpa dig?

Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem till industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Vårt koncept bygger på en beprövad metodik som utgår från faktiska data inhämtade från mätning och analys. På det kan vi ge ett åtgärdsförslag och kan även hjälpa med produkter, genomförande, service och underhåll.

Med våra lösningar får du förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och minskat underhåll.

Fler artiklar