010-330 50 20

Kontakt

Många av våra medarbetare har mycket lång erfarenhet inom branschen.

Svensk Vattenbehandling ingår i europeiskt nätverk med inriktning på vattenbehandling av slutna kyl och värmesystem. Vårt forskning och produktutveckling center är beläget utanför Dusseldorf.

Många av våra medarbetare har mycket lång erfarenhet inom branschen. Erfarenhet av hur man bäst löser vattenbehandling på olika system är helt avgörande för bästa slutresultat. Att tolka och förstå analyser är avgörande för om rätt och effektiva åtgärder installeras.

Telefon: 010-330 50 20
Mail: info@svenskvattenbehandling.se

Vi jobbar här:

Leno Stenfeldt
Försäljning
Har lång erfarenhet av analyser och effekten av olika vattenbehandlingar. Medverkar ofta i lösningsförslag, paketering av tjänster/produkter som kunderna vill köpa.
Ansvarar för alla återförsäljare och samarbetspartners.
leno.stenfeldt@svenskvattenbehandling.se
010-330 50 21

Andreas Quisth
Försäljning region Syd
andreas.quisth@svenskvattenbehandling.se
010-330 50 26

Pontus Estelle
Försäljning region Stockholm
pontus.estelle@svenskvattenbehandling.se
010-330 50 25

Mauritz Samuelsson
Försäljning region Stockholm
mauritz.samuelsson@svenskvattenbehandling.se
010-330 50 28

Robert Jacobsson
Försäljning Gävle, Uppsala, Västerås
robert.jacobsson@svenskvattenbehandling.se
079-347 00 94

David Hyltse
Marknad & Webb
david.hyltse@svenskvattenbehandling.se

Daniel Schneider
Teknisk Expert/produktutveckling
Ansvarig för forskning och produktutveckling. Stor erfarenhet av effektiva lösningar inom vattenbehandling.
info@svenskvattenbehandling.se

Sebastian Stenfeldt
Ansvarig för service och installation sebastian.stenfeldt@svenskvattenbehandling.se
010-330 50 22

Denise Thorsson
Ekonomi/Redovisning
Ekonomi@svenskvattenbehandling.se

Alexandra Stenfeldt
Fakturering/Ekonomi
alexandra.stenfeldt@svenskvattenbehandling.se

Linus Styren
IT
info@svenskvattenbehandling.se

Mikael Davidsson
Marknadsföring/Grafisk layout
info@svenskvattenbehandling.se

Hasse Wernberg
Teknisk specialist försäljning
info@svenskvattenbehandling.se

Svensk Vattenbehandling AB
Ulvåsvägen 13
433 31 Partille

E-post: 
info@svenskvattenbehandling.se

Svensk-vattenbehandling

Svensk Vattenbehandling AB

Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem till industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Svensk Vattenbehandling ingår i europeiskt nätverk med inriktning på vattenbehandling av slutna kyl och värmesystem. Vårt forskning och produktutveckling är beläget utanför Dusseldorf.

Vårt koncept bygger på en beprövad metodik som utgår från faktiska data inhämtade från mätning och analys. På det kan vi ge ett åtgärdsförslag och även hjälpa med produkter, genomförande, service och underhåll. Med våra lösningar får du förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och minskat underhåll.

Vi är verksamma i hela Sverige och har lokal representation i Malmö / Skåne, Göteborg / Västsverige och Stockholm / Mälardalen.

Kan vi hjälpa dig?