010-330 50 20

Om oss

Vi ha lång erfarenhet av vattenbehandling som rengör och rostskyddar kyl & värmesystem
För industrier, fastighetsbolag och BRF:er

Om Svensk Vattenbehandling AB

Vi ingår i europeiskt nätverk med inriktning på vattenbehandling av slutna kyl och värmesystem. Vår forskning och produktutveckling center är beläget utanför Stuttgart.

Vi har en samlad erfarenhet på över 30 år inom fastighetsdrift, projektering och kyl & värmesystem. Erfarenhet av hur man bäst löser vattenbehandling på olika system är helt avgörande för bästa slutresultat. Att tolka och förstå analyser är avgörande för om rätt och effektiva åtgärder installeras.

Vårt koncept bygger på en beprövad metodik som utgår från faktiska data inhämtade från mätning och analys. På det kan vi ge ett åtgärdsförslag och även hjälpa med produkter, genomförande, service och underhåll. Med våra lösningar får du förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och minskat underhåll.

Svensk Vattenbehandling är verksamma i hela Sverige och har lokal representation i Malmö / Skåne, Göteborg / Västsverige och Stockholm / Mälardalen.

Våra lösningar är testade av RISE och stöder de etablerade standarderna VDI 2035 för värmesystem och VDI 6044 för kylsystem.

Några av våra uppdragsgivare

Svensk-vattenbehandling

Svensk Vattenbehandling AB

Vi drivs och verkar med dessa principer som utgångspunkt.

Affärsidé:
Att erbjuda innovativa, teknologidrivna lösningar för värme och kylsystem med bevisad effekt som förbättrar driftsekonomin, minskar underhållsbehovet, förbättrar inomhusmiljön och bidrar till en hållbar miljö. Vi ska genom kompetens och engagemang alltid uppnå bästa möjliga lösning och totalekonomi för kunderna.

Vision:
Vi vill bli bäst! Vår vision är att bli ledande i vårt segement på lösningar för värme och kylsystem genom att leverera teknologilösningar och produkter med driftsekonomi, livslängd och hållbarhet i fokus.

Mission:
Bättre värme och kylsystem till alla! Vår mission är hjälpa driftsingenjörer och fastighetsförvaltare att optimera värme och kylsystem med fokus på fastighetsunderhåll, driftsekonomi och en reducerad miljöpåverkan.

Kan vi hjälpa dig?