010-330 50 20

Service, uppföljning & underhåll

Våra serviceprogram hjälper er att ha ett planerat underhåll och att följa upp installerade lösningar.

Mätning & Analys - Vattenprov

Våra serviceprogram

Våra serviceprogram hjälper er att ha ett planerat underhåll och att följa upp installerade lösningar.

Detta innebär att ni får ett tryggt planerat underhåll och kontroll på hur era kyl- & värmesystem mår och kan minimera dyra rostskador, minimera underhållskostnaden samtidigt som ni sparar energi.

En generell rekommendation är att följa sitt system efter installation för att minimera eventuella korrosionsskador. Intervallet på uppföljningen beror på systemets historik, det vill säga ålder, eventuella skador och ombyggnationer mm. 

Utan uppföljning når man inte ända fram

Vi följer alltid upp med mätanalyser för att se utfallet och så ni får en status på vattensystemet.

När systemet mår bra
Om rapporten visar att ert system mår bra så rekommenderar vi att ni gör om samma analys om t.ex. 2 år.

När systemet behövs åtgärdas
Om rapporten visar att det rostar får ni istället ett åtgärdsförslag på vad man kan göra för att rostskydda systemet.

SIS:12828
Vi mäter enligt SIS:12828 standard för god vattenkvalité i kyl- & värmesystem.

FAQ - Vattenbehandling

Kan vi hjälpa dig?