010-330 50 20

Referens Partillebo

Vi anlitades hösten 2019 för att komma tillrätta med hög energiförbrukning på Vallhamraskolan i Partille.

Partillebo jobbar förebyggande när det gäller korrosion i värmesystem samt att minimera dyra energikostnader och onödigt underhåll. 

 

Hösten 2019 så förstod vi att vi behövde städa och rengöra systemet. Det var återkommande klagomål på värmen och returvattnet låg så högt som på 52 grader, det var tydligt att något var fel.

Lösning/åtgärder

Vi kopplade in Svensk Vattenbehandlings ”Storstädaren”. Under behandlingen fick vi ut fyra filterkassetter med smuts.
Alla smutsfilter i systemet rengjordes och det blev en justering av fjärrvärmen.
Vi installerade även en Elector vattenbehandling som tar bort syre, höjer och stabiliserar pH-värdet samt samlar upp smuts och slam.

Storstädaren med Purofill behandling användes för att rengöra och spola systemet.

Storstädaren med Purofill behandling

Smutsfiltrering
Under behandlingen fick vi ut fyra filterkassetter helt fulla med smuts.

Storstädaren med Purofill behandling

Elector vattenbehandling installerades för att med elektrokemisk teknik minimera syret samt för att höja och stabiliserar pH-värdet.

Elector - Vattenbehandling

Kommentar / resultat

Åtgärderna har gett en besparing på ca 10.000:- en normal vintermånad. Klagomålen om att värmen inte fungerar har försvunnit. Fjärrvärmens returtemperaturen har kunnat sänkas från 52 grader till 37 grader.

”Detta har medfört en kostnadsbesparing på ca 10.000:- en normal vintermånad! Tänk om vi gjort detta för 15 år sedan. Då hade vi sparat otroligt mycket pengar på uppvärmning. 
Jag jagar efter att Partillebo alltid kan spara energi och använda miljövänlig teknik. Det är det viktigaste i mitt arbete. All smuts som vi filtrerat ut är ju resultatet av att det korroderat i systemet, dvs. att systemets delar bryts ner.”

 

Mikael Willhelmsson, Partillebo

Kan vi hjälpa dig?