010-330 50 20

Näst högsta och bästa bedömning av miljöpåverkan

Sunda Hus ger Electorn näst bästa betyg på en 5-gradig skala avseende miljöpåverkan.

Bedömningar från Sunda Hus

Bedömningar från Sunda Hus baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D.

SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Besök www.sundahus.se

Mer om bedömningen

Några punkter man kan lägga märke till i rapporten från Sunda Hus daterad 2022-03-07.

Bedömningsnivå: B
Möjlighet till återavändning: 100%
Farligt avfall: Inget
Livslängd: 25 år
Behov av energitillförsel: Nej

Vår lösning för elektrokemisk vattenbehandling fick ett B, det näst högsta betyget på en femgradig skala avseende miljöpåverkan. Det visar att vårt miljöfokus är seriöst och väldokumenterat.

Vad innebär bedömningsnivån B?

Värdet av ett B ses kanske bäst om man jämför hur ett C definieras som är den lägre och sämre nivån.

C definieras bla som produkter som för arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer. Produkter som riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande). Riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper. Innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt små utsläpp kan ha en stor påverkan på klimatet.

Uppenbart är B ett gott betyg av vårt koncept som bygger på Electorn som arbetar med elektrokemisk vattenbehandling. Det visar att vårt miljöfokus är seriöst och dokumenterat.

Har du frågor eller vill ha ytterligare information om bedömningen?

Sunda hus har gjort en rapport på ingående miljödata för produkten.

Fyll i formuläret så tar vi en kontakt och berättar mer!

Kan vi hjälpa dig?