010-330 50 20

Mätväska - Att mäta är att veta

Med vår mätväska kan du själv undersöka vattenkvaliteten. Hur mår era kyl- och värmesystem?

Mätväska-vattenanalys

Innehåll och funktioner

1. Mät konduktivitet
Här ingår en magnetisk konduktivitetsmätare som är underhållsfri och kalibrerad från fabrik. Med den mäter du konduktiviteten hos vätskor i intervallet 0 – 999 mikrosiemens μS med en noggrannhet på 1%-2%.

2. Mät PH-värde
Mätare för PH-värde är grundläggande för att förstå vattenkvaliteten. I kittet ingår kalibreringsvätska och rengörngsvätska så mätningarna blir korrekta.

3. Mät vattnets hårdhet
Den totala hårdheten kan mätas direkt i vattnet genom titrering (tillsats av droppar).

4. Finns magnetit / järnkorrosion?
Partiklar som innehåller magnetit kan separeras från andra avlagringar i vattnet i en provbägare med den kraftfulla neodym magneten, på så vis kan man fastställa om avlagringarna är resultatet av järnkorrosion.

5. Kit så du kan skicka in vattenprover
Om systemvattnet är färgat, skummar eller luktar så finns kit för vattenprov och frankerade kuvert så du enkelt kan skicka in till oss för mer omfattande analys.

6. Guide hur du använder utrustningen
Här ingår både en enklare snabbguide och en komplett specifikation på de olika funktionerna.

7. Kostnadsfri support
Om det uppstår frågor eller osäkerhet hur man ska tolka resultatet i en mätning, ring oss så ger vi support och stöd med analys.

Vid behov kan man gå vidare med flera olika analyser

Vi kan också hjälpa er med fördjupande mätanalyser för värme- och kylsystem för att ge en mer komplett bild över hur systemet mår. Vi mäter enligt SIS:12828 standard för god vattenkvalité i kyl- & värmesystem vilken bygger på den internationella standarden VDI2035.

Mätanalysen ger också ett åtgärdsförslag
När systemet mår bra
Om rapporten visar att ert system mår bra så rekommenderar vi att ni gör om samma analys om t.ex. 2 år.

När systemet behövs åtgärdas
Om rapporten visar att det rostar får ni istället ett åtgärdsförslag på vad man kan göra för att rostskydda systemet.

Genom att få kontroll på detta kan man spara stora pengar, men eftersom vi inte fysiskt kan se hur systemet mår måste man mäta för att veta i vilket skick systemvattnet är i. Läs mer om mätanalys här.

Mätanalys

”Besparingspotentialen i form av minskat underhåll och lägre energiförbrukning är mycket stor i förhållande till hur enkelt det är att göra en mätning.”

Att mäta är att veta – Det lönar sig att veta!

Mätning Analys Vattenprov

Sugen på en egen mätväska?

Att mäta är att veta! Det börjar oftast med en analys av vattenkvaliteten.

Du kan på egen hand analysera ert systemvatten och på det viset kvalitetssäkra vattnet vilket sparar både miljö och pengar.

Jag vill veta mer om er mätväska