010-330 50 20

Lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem

Vår metod
⇒ Mätning och analys
⇒ Åtgärdsförslag
⇒ Tekniskt genomförande
⇒ Service & Underhåll

Vi är en seriös aktör med lång erfarenhet. Våra åtgärdsförslag bygger på faktiska data!

1. Mätning och analys

Att mäta är att veta! Det börjar oftast med en analys av vattenkvaliteten.

2. Rapport & åtgärdsförslag

Analysen ger en tydlig rapport med åtgärdsförslag, eller kvittens att allt är ok.

3. Tekniskt genomförande

Våra lösningar omfattar elektrokemisk behandling, filtrering och rengöring.

4. Service & Underhåll

Plan för planerat underhåll och uppföljning av installerade lösningar.

Mätning Analys Vattenprov

Hur mår era kyl- och värmesystem?

Att mäta är att veta! Det börjar oftast med en analys av vattenkvaliteten.

Vi hjälper er analysera ert systemvatten och ni får en tydlig rapport med åtgärdsförslag. Genom att kvalitetssäkra vattnet kan man spara både miljö och pengar.

Verksamhet i hela Sverige, lokalt i Malmö / Skåne, Göteborg / Västsverige och Stockholm / Mälardalen.

Jag vill veta mer om mätning och vattenprov

1. Att mäta är att veta!

Vi kan hjälpa er med mätanalyser för värme och kyl system för att få en bild över hur systemet mår. Analysen innehåller pH-värde, konduktivitet, kloridhalt, järn och koppar. Ofta ingår också mätning av syrehalt. Vi mäter enligt SIS:12828 standard för god vattenkvalité i kyl- & värmesystem vilken bygger på den internationella standarden VDI2035.

När kyl- & värmesystem rostar innebär det:
• Kortare livslängd (systemet bryts ner, vilket kan innebära onödiga vattenläckor och driftstörningar)
• Ökat underhåll (rosten skapar slam och smuts som täpper till ventiler och termostater)
• Högre energiförbrukning (redan vid 0,4 mm rostavlagringar ökas energibehovet med upp till 10%)

Genom att få kontroll på detta kan man spara stora pengar, men eftersom vi inte fysiskt kan se hur systemet mår måste man mäta för att veta i vilket skick systemvattnet är i.

2. Mätanalysen ger ett åtgärdsförslag

I rapporten ingår
– mätresultat med kommentarer för respektive undercentral
– förslag till passande åtgärd för att uppnå en rätt vattenkvalitet

När systemet mår bra
Om rapporten visar att ert system mår bra så rekommenderar vi att ni gör om samma analys om t.ex. 2 år.

När systemet behövs åtgärdas
Om rapporten visar att det rostar får ni istället ett åtgärdsförslag på vad man kan göra för att rostskydda systemet.

De förslag vi ger baseras på riktlinjer för syre, pH och utseende på systemvattnet samt maxgräns för syreinnehållet i kombination med låg respektive hög konduktivitet på systemvatten i värmesystem som finns föreskrivna i VDI 2035.

3. Tekniskt genomförande

Våra lösningar är miljövänliga och gör att ni kan säkerställa en hög vattenkvalitet. Några av våra lösningar är.

Elector vattenbehandling
Elektrokemisk vattenbehandling som motverkar korrosion och beläggningar. Tekniken tar bort syret, höjer pH värdet och minskar kunduktiviteten. Samtidigt samlas slam och smuts upp i behållaren.

Clearimax
Reducerar salter och mineraler i påfyllnadsvatten eller i det befintliga systemvattnet.

Partikelfilter
Vi har ett stort urval av partikelfilter vilket hjälper till att få rätt lösning till varje system.

Specialfilter
Vi har många specialfilter om det behövs för att funktionssäkra din investering i ditt kyl- och värmesystem.

4. Service & Underhåll

En generell rekommendation är att följa sitt system efter installation för att minimera eventuella korrosionsskador. Intervallet på uppföljningen beror på systemets historik, det vill säga ålder, eventuella skador och ombyggnationer mm. Vid ombyggnation av systemet är det viktigt att utföra en bedömning innan påbörjad ombyggnation för att sedan följa upp en tid efter avslutad ombyggnationen.

Våra serviceprogram hjälper er att ha ett planerat underhåll och att följa upp installerade lösningar. Här ingår tydliga mätprotokoll som visar status och vid behöv ger vi förslag på åtgärd. Detta innebär att ni får ett tryggt planerat underhåll och kontroll på hur era kyl- & värmesystem mår och kan minimera dyra rostskador, minimera underhållskostnaden samtidigt som ni sparar energi.

Kan vi hjälpa dig?