Elector vattenbehandling - Håller ert systemvatten rent!

Elektrokemisk vattenbehandling som motverkar korrosion och beläggningar. Tekniken tar bort syret, avgasar, höjer pH värdet och minskar konduktiviteten.

Elector - Vattenbehandling

Installera Elector vattenbehandling

Marknadens effektivaste vattenbehandling! Tillverkas i Tyskland! 5 års garanti! Teknisk funktionsbeskrivning från RISE! 

Elector vattenbehandling fungerar enligt principen elektrokemisk vattenbehandling (elektrokemisk cell). Detta innebär att syret ”förbränns”, pH värdet höjs och blir stabilt vilket innebär att ett passivt skikt bildas på systemets metalldelar vilket skyddar mot korrosion.

Eftersom Electorn innehåller en offeranod offrar den sig för att skydda systemets övriga metalldelar. Det medför att rostangrepp stoppas i radiator och kylkretsen. Livslängden ökar markant och hjälper till att hålla värmeväxlarna och termostatventilerna rena vilket innebär bäst energieffektivitet och minimerar underhållet.

Elektrokemisk vattenbehandling motverkar korrosion och beläggningar. Samtidigt samlas slam och smuts upp i behållaren. En smart och mycket lönsam investering! 

Elector vattenbehandling

 • Minimerar syrehalten
 • Avgasar
 • Höjer pH-värdet
 • Offeranod
 • Slamtank
 • Cyklonfilter
 • Magnetitfälla
 • Tar bort slam
 • Drar ingen energi
 • Mycket lång livslängd
 • Inga rörliga delar
 • Tillverkas i Tyskland

Demineralisering – Metod för avsaltning

Vid extrema situationer i rörsystemet kompletteras med en reaktionstank. Det ger en behandling av systemvatten där löst syre förbrukas genom syrgasreduktion och en höjning av pH sker genom bildandet av hydroxidjoner. Vid förekomst av smuts och partiklar kan dessa avskiljas från systemvattnet.

I konceptet har vi installerat Storstädaren som löpande tar bort upplöst smuts därefter, bytt systemvatten, sänkt konduktiviteten med hjälp av demineralisering samt installerat Elector med partikelfilter.

Ett annat alternativ med filtrering av påfyllnadsvattnet ses på de två bilderna längst till höger. Först demineraliserar eller avsaltar man befintligt systemvatten. Därefter när det krävs påfyllning med nytt vatten så sitter filtret monterat vilket ger en direkt demineraliserar av påfyllnadsvattnet.

 

Storstädaren med Purofill behandling
Demineralisering - Filter
REEFILL-VA-26

Produktsortiment med specifikationer

Här hittar du AMA-texter samt datablad för Elector vattenbehandling/korrosionsskydd.
För olika speciallösningar finns fler produktalternativ.

Elector XS 5- B
max 0,5 m3 värmesystem
max 0,35 m3 kylsystem
monteras på vägg eller konsoll
Elector S – 10 – B
max 1,5 m3 värmesystem
max 1,05 m3 kylsystem
monteras på vägg eller konsoll
Elector M 25
max 5 m3 värmesystem
max 3,5 m3 kylsystem
stående på golv
Elector L 60
max 10 m3 värmesystem
max 7,0 m3 kylsystem
stående på golv
Elector XL 130
max 30 m2 värmesystem
max 21 m3 kylsystem
stående på golv
Elector XL + 300
max 80 m3 värmesystem
max 56 m3 kylsystem
stående på golv
Elector - Vattenbehandling

Rostfritt partikelfilterhus med magnetitfilter.

Gediget filterhus 20″ med kraftfull magnetitfälla. Partikelfilter 100 my storlek filtrerar effektivt bort partiklar och magnetit. Detta är tillval till din elector enhet när vattenanalysen visar att detta behövs.

Kan vi hjälpa dig?

Denna webbplats använder Cookies för en bättre upplevelse, genom att använda den accepterar du det.  Vår integritetspolicy