010-330 50 20

Elector vattenbehandling - Håller ert systemvatten rent!

Elektrokemisk vattenbehandling, mer än bara avgasning!
– Motverkar korrosion och beläggningar i värme- och kylsystem.
– Tekniken tar bort syret, avgasar, höjer pH värdet och minskar konduktiviteten.
– R
educerar gaser såsom microbubblor, syre, koldioxid osv.

Elector - Vattenbehandling

Installera Elector vattenbehandling

Marknadens effektivaste vattenbehandling! Tillverkas i Tyskland! Teknisk funktionsbeskrivning från RISE! 

Elector vattenbehandling fungerar enligt principen elektrokemisk vattenbehandling (elektrokemisk cell). Detta innebär att syret ”förbränns”, pH värdet höjs och blir stabilt vilket innebär att ett passivt skikt bildas på systemets metalldelar vilket skyddar mot korrosion.

Eftersom Electorn innehåller en offeranod offrar den sig för att skydda systemets övriga metalldelar. Det medför att rostangrepp stoppas i radiator och kylkretsen. Livslängden ökar markant och hjälper till att hålla värmeväxlarna och termostatventilerna rena vilket innebär bäst energieffektivitet och minimerar underhållet.

Elektrokemisk vattenbehandling motverkar korrosion och beläggningar. Samtidigt samlas slam och smuts upp i behållaren. En smart och mycket lönsam investering! 

Elector vattenbehandling

 • Minimerar syrehalten
 • Avgasar
 • Höjer pH-värdet
 • Offeranod
 • Slamtank
 • Cyklonfilter
 • Magnetitfälla
 • Tar bort slam
 • Drar ingen energi
 • Mycket lång livslängd
 • Inga rörliga delar
 • Tillverkas i Tyskland
 • 5 års garanti

Produktsortiment med specifikationer

Här hittar du AMA-texter samt datablad för Elector vattenbehandling/korrosionsskydd.
För olika speciallösningar finns fler produktalternativ.

Elector HWR compact plus
max 0,5 m3 värmesystem
max 0,25 m3 kylsystem
monteras på vägg eller konsoll

Dokument ⇒

Elector_HWR_compact_plus

Elector HWR 10 plus
max 0,5 m3 värmesystem
max 0,25 m3 kylsystem
monteras på vägg eller konsoll

Dokument ⇒

Elector_HWR_10_plus

Elector HWR 15 plus
max 1,5 m3 värmesystem
max 0,75 m3 kylsystem
monteras på vägg eller konsoll

Dokument ⇒

Elector_HWR_15_plus

Elector HWR 25 plus
max 5 m3 värmesystem
max 2,5 m3 kylsystem
monteras på vägg eller konsoll

Dokument ⇒

Elector_HWR_25

Elector HWR M25
max 5 m3 värmesystem
max 3,5 m3 kylsystem
Stående på golv

Dokument ⇒

Elector_HWR_M25

Elector HWR 50 plus
max 15 m3 värmesystem
max 7,5 m3 kylsystem
Stående på golv

Dokument ⇒

Elector HWR 100 plus
max 35 m3 värmesystem
max 17,5 m3 kylsystem
Stående på golv

Dokument ⇒

Elector_HWR_50_100_plus

Elector XL + 300
max 80 m3 värmesystem
max 56 m3 kylsystem
Stående på golv

Dokument ⇒

Elector XL + 500
max 150 m3 värmesystem
max 105 m3 kylsystem
Stående på golv

Dokument ⇒

Elector_HWR_XL_300
Elector - Vattenbehandling

Rostfritt partikelfilterhus med magnetitfilter.

Gediget filterhus 20″ med kraftfull magnetitfälla. Partikelfilter 100 my storlek filtrerar effektivt bort partiklar och magnetit. Detta är tillval till din elector enhet när vattenanalysen visar att detta behövs.

Kan vi hjälpa dig?