010-330 50 20

Mätanalys - Att mäta är att veta

Det börjar oftast med en analys av vattenkvaliteten. Hur mår era kyl- och värmesystem?

FAQ - Vattenbehandling

Vår mätanalys hjälper dig att veta!

Vi kan hjälpa er med mätanalyser för värme och kyl system för att få en bild över hur systemet mår. Analysen innehåller pH-värde, konduktivitet, kloridhalt, järn och koppar. Ofta ingår också mätning av syrehalt.

Vi mäter enligt SIS:12828 standard för god vattenkvalité i kyl- & värmesystem vilken bygger på den internationella standarden VDI2035.

När kyl- & värmesystem rostar innebär det:
• Kortare livslängd (systemet bryts ner, vilket kan innebära onödiga vattenläckor och driftstörningar)
• Ökat underhåll (rosten skapar slam och smuts som täpper till ventiler och termostater)
• Högre energiförbrukning (redan vid 0,4 mm rostavlagringar ökas energibehovet med upp till 10%)

Genom att få kontroll på detta kan man spara stora pengar, men eftersom vi inte fysiskt kan se hur systemet mår måste man mäta för att veta i vilket skick systemvattnet är i.

Besparingspotentialen i form av minskat underhåll och lägre energiförbrukning är mycket stor i förhållande till hur enkelt det är att göra en mätning. Det lönar sig att veta!

Flera olika analyser ger en komplett bild

Vi kan hjälpa er med följande mätanalyser för värme och kyl system för att få en bild över hur systemet mår.

1. Vi skickar provflaskor till er som ni fyller upp och skickar tillbaka till oss för analys och rapport. Analysen innehåller pH-värde, konduktivitet, kloridhalt, järn och koppar. Detta ger en analys på hur systemet mår ur korrosions synpunkt.
2. Vi gör analysen på plats som innehåller ovanstående samt syrehalt dvs analysen innehåller pH-värde, konduktivitet, kloridhalt, järn och koppar. Detta ger en mycket bra analys på hur systemet mår ur korrosions synpunkt.
3. Glykolsystem. Vi analyserar pH-värde, konduktivitet, kloridhalt, järn och koppar. Detta ger en analys på hur systemet mår ur korrosion synpunkt.
4. Glykolsystem. Vi analyserar vilken glykol/er som finns i systemet tex om det finns flera glykol sorter som är blandade samt hur systemet mår ur korrosion synpunkt.

Genom att få kontroll på detta kan man spara stora pengar, men eftersom vi inte fysiskt kan se hur systemet mår måste man mäta för att veta i vilket skick systemvattnet är i.

Mätanalys
FAQ - Vattenbehandling

Exempel på mätprotokoll

Mätanalysen ger också ett åtgärdsförslag
När systemet mår bra
Om rapporten visar att ert system mår bra så rekommenderar vi att ni gör om samma analys om t.ex. 2 år.

När systemet behövs åtgärdas
Om rapporten visar att det rostar får ni istället ett åtgärdsförslag på vad man kan göra för att rostskydda systemet.

SIS:12828
Vi mäter enligt SIS:12828 standard för god vattenkvalité i kyl- & värmesystem.

”Besparingspotentialen i form av minskat underhåll och lägre energiförbrukning är mycket stor i förhållande till hur enkelt det är att göra en mätning.”

Att mäta är att veta – Det lönar sig att veta!

Mätning Analys Vattenprov

Hur mår era kyl- och värmesystem?

Att mäta är att veta! Det börjar oftast med en analys av vattenkvaliteten.

Vi hjälper er analysera ert systemvatten och ni får en tydlig rapport med åtgärdsförslag. Genom att kvalitetssäkra vattnet kan man spara både miljö och pengar.

Jag vill veta mer om mätning och vattenprov