010-330 50 20

Vattenbehandling - För rent vatten i kyl- och värmesystem

Vattenbehandling som rengör och rostskyddar kyl & värmesystem
För industrier, fastighetsbolag och BRF:er

Lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem

Du får:
⇒ Förlängd livslängd
⇒ Lägre energiförbrukning
⇒ Mindre underhåll

Problemet - Vatten med låg kvalitet

Många kyl- och värmesystem fungerar inte optimalt pga kvalitetsproblem i vattnet. Vanliga problem för många fastighetsägare och inom industrin är rost, förkalkning och förlorad verkningsgrad.

Lösningen - Vi behandlar vattnet

Vi levererar skräddarsydda miljövänliga lösningar utan kemikalier som förbättrar den tekniska prestandan i vattensystem. Vi har åtgärder som förbättrar nivåerna på pH-värde, syre och konduktivitet.

Vinsten - Drift, miljö & energibesparing

Utöver ett allmänt miljöperspektiv ger våra lösningar förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och mindre underhåll. Det blir en direkt besparing på energiförbrukningen och energikostnaderna.

Mätning Analys Vattenprov

Hur mår era kyl- och värmesystem?

Att mäta är att veta! Det börjar oftast med en analys av vattenkvaliteten.

Vi hjälper er analysera ert systemvatten och ni får en tydlig rapport med åtgärdsförslag. Genom att kvalitetssäkra vattnet kan man spara både miljö och pengar.

Verksamhet i hela Sverige, lokalt i Malmö / Skåne, Göteborg / Västsverige och Stockholm / Mälardalen.

Jag vill veta mer om mätning och vattenprov

Dokumenterade metoder

RISE-uppdragsrapport

Vår metod är dokumenterad av RISE

Sveriges forskningsinstitut RISE har dokumenterat och gjort en teoretisk funktionsbeskrivning.

Sunda Hus Logotyp S

Bedömning av Sunda Hus

Electorn är miljövänlig, ger en låg miljöpåverkan, har lång livslängd och får näst högsta betyg.

sbuf_logo

SBUF - hållbara värme- och kylsystem

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF har finansierat ett intressant projekt.

Referenser

Referens Uddevallahem

Vi anlitades 2019 för att försöka få en lösning på det långvariga problemet med korrosion i värmesystemet.

Referens Partillebo

Städning och rengöring av värmesystemen gjorde att vi kunde sänka energiförbrukningen!

Region Halland - Logga

Referens Region Halland

Ombyggt kylsystem för drift av flera magnetröntgenkameror med med korrosionsproblem.

Några av våra lösningar

Vattenbehandling som rengör och rostskyddar kyl & värmesystem för industrier, fastighetsbolag och BRF:er

Installationer

Elector vattenbehandling
Elektrokemisk teknik motverkar korrosion effektivt. Electorn samlar slam, tar bort syret och höjer pH värdet.

Elector

Punktinsats

Storstädaren
Är systemet mycket smutsigt rekommenderar vi att du kopplar in Storstädaren för att rengöra systemet effektivt.

Storstädaren

Uppföljning

Service & Uppföljning
För att nå ända fram behöver man följa upp med mätningar och service för att säkerställa en god långsiktig kvalitet.

Svensk Vattenbehandling AB

Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem till industrier, fastighetsbolag och BRF:er. Vi är verksamma i hela Sverige och har lokal representation i Malmö / Skåne, Göteborg / Västsverige och Stockholm / Västerås / Uppsala.

Svensk Vattenbehandling ingår i europeiskt nätverk med inriktning på vattenbehandling av slutna kyl och värmesystem. Vårt forskning och produktutveckling är beläget utanför Dusseldorf. 

Vattenbehandling av värmesystem & kylsystem

Vårt koncept bygger på en beprövad metodik som utgår från faktiska data inhämtade från mätning och analys. På det kan vi ge ett åtgärdsförslag och även hjälpa med produkter, genomförande, service och underhåll.

Rengöring, tvättning, avsaltning och rostskydd

Vattenbehandling av värmesystem och kylsystem omfattar tex rengöring, tvättning, avsaltning, avgasning / avluftning och rostskydd. Med våra lösningar får du förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och minskat underhåll.

Våra tjänster ger kyl- och värmesystem med

Ökad livslängd

Minskad energiåtgång

Mindre underhållsbehov

Nyheter

Kan vi hjälpa dig?