Startsida

Välkommen till Svensk Vattenbehandling!

Våra lösningar för rent vatten i kyl- & och värmesystem ger förlängd livslängd
, lägre energiförbrukning och mindre underhåll.
Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy lösningar som sparar pengar för industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Att mäta är att veta!

När kyl- & värmesystem rostar innebär det:
Kortare livslängd (systemet bryts ner, vilket kan innebära onödiga vattenläckor och driftstörningar)

Ökat underhåll (rosten skapar slam och smuts som täpper till ventiler och termostater)

Högre energiförbrukning (redan vid 0,4 mm rostavlagringar ökas 
energibehovet med upp till 10%)

Genom att få kontroll på detta kan man spara stora pengar, men eftersom vi inte fysiskt kan se hur systemet mår måste man mäta för att veta i vilket skick systemet är.

Mätanalysen ger ett åtgärdsförslag

När systemet mår bra
Om rapporten visar att ert system mår bra så rekommenderar vi att ni gör om samma analys om t.ex. 2 år.

När systemet behövs åtgärdas
Om rapporten visar att det rostar får ni istället ett åtgärdsförslag på vad man kan göra för att rostskydda systemet.

Några av våra lösningar

Elector Vattenbehandling
Tar bort syret
Reducerar klorider
Höjer pH-värdet
Offeranod
Slamtank
Cyklonfilter
Magnetitfälla
Ingen elförbrukning
Inga rörliga delar
Mycket lång livslängd

Clearmax
Reducerar salter och mineraler i påfyllnadsvatten eller i det befintliga systemvattnet.

Partikelfilter
Vi har ett stort urval av partikelfilter vilket hjälper till att få rätt lösning till varje system.

Specialfilter
Vi har många specialfilter om det behövs för att funktionssäkra din investering i ditt kyl- och värmesystem.

Våra serviceprogram

Våra serviceprogram hjälper er att ha ett planerat underhåll och att följa upp installerade lösningar.

Detta innebär att ni får ett tryggt planerat underhåll och kontroll på hur era kyl- & värmesystem mår och kan minimera dyra rostskador, minimera underhållskostnaden samtidigt som ni sparar energi (upp till 7 %).