010-330 50 20

Säkerställ vattenkvaliteten när du fyller på värme- och kylsystem

mar 4, 2024

Påfyllnadsvatten till värme- och kylsystem behöver vara rent och avjoniserat.

Här är tre faktorer att vara extra uppmärksam på:
1. Driftsättning kräver omsorg och en korrekt utförd renspolning, annars hjälper det ju inte vad du fyller på med.
2. Fyll på med avjoniserat vatten så det blir rätt från början.
3. Om du återkommande behöver fylla på vatten så var vaksam, det tyder på att något inte stämmer.

SBUF – om hållbara värme- & kylsystem

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat ett intressant projekt som publicerades 2022.

I rapporten sägs bl.a.:
Driftsättning, i synnerhet renspolning av system, måste specificeras mer utförligt. Det kunde vara till god nytta med en checklista som beskriver varje moment i detalj.

”Av de 28 [analyserade fastigheterna] visade nio utsatta för risk och fem för stor risk. Den främsta anledningen var stora påfyllningar” VVS-Forum 2/24.

Läs mer om SBUFs rapport om hållbara värme och kylsystem.

Fyll på med avjoniserat vatten!

Användningen av avjoniserat vatten i värme- och kylsystem har många fördelar, huvudsakligen eftersom avjoniserat vatten motverkar korrosion och beläggningar.

Demineralisering eller avsaltning av tappvatten innebär att mineraler och salter filtreras bort och man får ett avjoniserat vatten (batterivatten eller rent vatten).

Se produkter för rening av påfyllnadsvatten och avjonisering.

Svensk Vattenbehandling AB erbjuder lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem. Vi är verksamma i hela Sverige, ta en kontakt så berättar vi mer!

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?