010-330 50 20

Att värmesystem har bra och fungerande expansionskärl är viktigt för en god vattenkvalitet.

maj 27, 2024

Att värmesystem har bra och fungerande expansionskärl bidrar till minskat underhållsbehov, ökad hållbarhet och lägre energikostnad.

Expansionskärlet är en viktig del i värmesystemet

Värmesystem är generellt sett fyllda med vatten som expanderar eller krymper vid temperaturförändringar. För att systemet inte ska sprängas vid övertryck så installerar man säkerhetsventiler som släpper ut vatten. Men för att man då inte ska behöva fylla på systemet på nytt så fort det svalnar så installerar man expansionskärl på alla värmesystem så man kan behålla vätskevolymen.

Minska driftsstörningarna, öka hållbarheten och sänk energikostnaden.

Att fundera på:

Öppet eller slutet expansionskärl? Vi rekommenderar slutna expansionskärl eller öppna system med bälg som minskar risken att luft tränger in i systemvattnet.

Expansionskärl behöver kontroll och underhåll: Som all teknisk utrustning behöver också expansionskärl tillsyn, funktionskontroll och service.

Läs mer här om expansionskärl i värmesystem. Säg till så ger vi vägledning på frågor som rör expansionskärl och hur de kan underhållas på bästa sätt.

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?