010-330 50 20

Har du koll på de nya riktlinjerna för vattenkvalitet i kylsystem, VDI 6044?

maj 13, 2024

VDI 6044 är en förhållandevis ny tysk industristandard från maj 2022 som definierar den kvalitet som systemvatten i kylsystem bör hålla. Standarden omfattar bland annat rekommenderade nivåer för pH-värde och elledningsförmåga.

Vi rengör och rostskyddar kyl & värmesystem för industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Vad är VDI 6044?

VDI 6044 kom 2022 och är en tysk industristandard som definierar den kvalitet som systemvatten i kylsystem bör hålla i kylvattensystem med cirkulerande vattentemperaturer under 40 °C.

Standarden omfattar bland annat rekommenderade nivåer för pH-värde och elledningsförmåga. Här anges även riktvärden för metaller och klorider. Standarden inkluderar även lämpliga rutiner och metoder för lösa olika problem som uppkommit och hur man upprätthåller en hög vattenkvalitet.

Likt VDI 2035 finns tydliga gränsvärden man bör hålla sig inom för att nå en hög vattenkvalitet och VDI 6044 hänvisar delvis tillbaka till VDI 2035.

En systemvätska som håller sig inom VDI 6044’s parametrar minskar riskerna för rost, förkalkning och minskad verkningsgrad hos systemkomponenter.

Läs mer om VDI 6044 här.

Men vad med VDI 2035?

VDI 2035 är en tysk industristandard som definierar den kvalitet som systemvatten i värmesystem bör hålla för att funka optimalt.

Många gånger pratas om VDI 2035 som gällande för både värme och kylsystem, men noga räknat gäller VDI 2035 del 2 från 2009 uppdaterad 2021 bara som riktlinje för vattenkvalitet för värmesystem.

Läs mer om VDI 2035 här.

Så vad göra?

Börja redan idag att se på vattenkvaliteten i dina kylsystem. Med VDI 6044 får man en bättre vattenkvalitet vilket förhindrar korrosion, avlagringar och tillväxt av mikroorganismer, vilket kan skada systemet och minska dess effektivitet. Det börjar ofta med en mätning av vattenkvaliteten!

För oss på Svensk Vattenbehandling innebär det i praktiken att VDI 6044 är en standard vi jobbar mot samtidigt som vi gör en analys på varje enskilt system för att hitta den optimala lösningen för dig!

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?