010-330 50 20

Planera in underhåll, service och nyinstallationer under sommarhalvåret

apr 29, 2024

Det är smart att planera in åtgärder på värme- och kylsystem i god tid. Säkerställ att kylsystemen är redo inför sommaren. Utför åtgärder i värmesystem inför hösten.

Våra serviceprogram minskar driftsstörningar och spar pengar

Vi hjälper er att ha ett planerat underhåll och att följa upp installerade lösningar. Fördelen är att ni får ett tryggt planerat underhåll och kontroll på hur era kyl- & värmesystem mår och kan minimera dyra rostskador, minimera underhållskostnaden samtidigt som ni sparar energi.

En generell rekommendation är att följa sitt system efter installation för att minimera eventuella korrosionsskador. Intervallet på uppföljningen beror på systemets historik, det vill säga ålder, eventuella skador och ombyggnationer mm.

I en rapport från SBUF kunde man se potentiell besparing på energikostnad på över 10% genom förbättrade rutiner för underhåll. 

Smarta åtgärder och underhåll hjälpte Uddevallahem minska sina driftsproblem

Se hur smarta åtgärder och underhåll hjälpte Uddevallahem minska sina driftsproblem
Vi anlitades 2019 för att försöka få en lösning på det långvariga problemet med korrosion i värmesystemet.

Läs om de åtgärder vi utförde som gjorde att man drastiskt kunde minska underhålls- och servicebehovet i värmesystemet.

Ta en kontakt så berättar vi mer och ser vilken service och underhåll ditt kyl- värmesystem behöver just nu.

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?