010-330 50 20

Hur funkar korrosion i systemvatten?

Förenklat rostar systemet pga av vattnets beskaffenhet och fungerar inte längre optimalt. Det är inte ovanligt med driftsstopp pga igensatta rörsystem och styrdon.

Vad är korrosion?
Metaller är grundämnen som kan avge elektroner och bilda olika molekyler eller jonföreningar, den processen kallar vi korrosion eller vardagligt rost.

När det finns joner i vattnet uppstår en elektrisk ström mellan de olika metallerna i systemet. Ett galvaniskt element bildas vilket innebär att metallytan blir en positiv elektrod och en ädlare metall eller ickemetall bildar en negativ elektrod. Därmed uppstår korrosion.

Vattenkvaliteten är avgörande för korrosionsuppkomsten. Faktorer som påverkar är tex mängden lösta ämnen, gaser, salter, alkalitet, surhet (pH), temperatur, ledningsförmåga (konduktivitet), partikelinnehåll och organisk påväxt.

Vad innebär det för rör och värmesystem?
Vid korrosion bildas beläggningar i ventiler och andra armaturer som försämrar funktionen. Partiklar som bildas kan leda till igensättningar och sämre fördelning av värme i fastigheten. Korrosion ger också beläggningar på värmeväxlarytorna och avlagringar i radiatorer vilket medför sämre verkningsgrad och högre energikostnader.

Förutom att korrosion leder till att systemet åldras fortare, så ökar också underhållskostnaderna genom behov av tätare underhållsintervall på ventiler, termostater och pumpar etc.

Det viktigaste är att stoppa korrosionen så det inte bildas mer rost i systemet. Detta gör man genom att minimera syrehalten, höja pH-värdet och sänka konduktiviteten.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?

Denna webbplats använder Cookies för en bättre upplevelse, genom att använda den accepterar du det.  Vår integritetspolicy