010-330 50 20

Hur vet man vad som är rent vatten för kyl & värmesystem?

Man kan ha olika preferenser och åsikter, men eftersom det finns erkända nivåer vad som är systemvatten med hög kvalitet är det enklare att jobba systematiskt, effektivt och långsiktigt om man håller sig till dem.

Riktlinjer för syre, pH och utseende på systemvattnet samt maxgräns för syreinnehållet i kombination med låg respektive hög konduktivitet på systemvatten i värmesystem finns föreskrivna i SIS:12828, VDI 2035 för värmesystem och VDI 6044 för kylsystem. Vi tror starkt på dessa standarder och strävar alltid att nå de nivårna som anges för de uppdrag vi utför.

Rent vatten för kyl & värmesystem – En översikt

Att det finns gränsvärden innebär att det är definierat vad som är bra och vad som är dåligt. Det gör det enklare att ta beslut och det finns en solid grund att luta sig mot. Här ger vi en översikt på de parametrar som är viktigast.

Syre: Materialval i slutna kyl- och värmesystem är gjorda under förutsättningen att systemet är syrefritt, vilket innebär att korrosion kan ske om syre förekommer i systemet. Syre kan bland annat komma in i systemet genom påfyllnadsvatten, diffusion genom plastslangar eller inläckage vid undertryck. Det är därmed viktigt att hålla syrenivån i systemet på en låg nivå för att undvika omfattande korrosionsskador.

pH: Angivet riktvärde på pH är 8,2 – 10 och bör uppfyllas för att undvika andra katodreaktioner än syrgasreduktion. Vid dessa pH värden bildas även skyddande oxider på stål- och kopparytor.

Konduktivitet: En låg konduktivitet är önskvärd för att undvika korrosion då detta innebär en hämmad reaktionshastigheten samt lägre andel salter som skulle kunna bidra till korrosion.

Om du vill fördjupa dig om de olika standarderna och de gränsvärden som finns rekommenderar vi dessa artiklar:
För värmesystem så gäller standarden VDI 2035 som vi berättar om här.
För kylsystem så gäller standarden VDI 6044 som du kan läsa om här.

Det finns en definition vad man menar med rent vatten för kyl- och värmesystem. Man har rätt kvalitet i sitt systemvatten för värme- och kylsystem om man når nivåerna i VDI 2034 och VDI 6044.

Att mäta är att veta!

Det är lätt att tycka och ha åsikter om värme- och kylsystem, ofta baserat på bristfällig beskrivning av ett problem eller en oklar teknisk status. Eller så har man under lång tid fattat beslut på tveksamma grunder och gjort inställningar i systemet som egentligen inte är optimala.

Vi brukar därför säga: ”Att mäta är att veta!” Eller med andra ord, gör en mätning och jämför det mer erkända värden som vattenkvaliteten bör hålla så vet du var ev problem ligger och har enklare att fatta bra beslut om åtgärd.

Dessutom, besparingspotentialen i form av minskat underhåll och lägre energiförbrukning är mycket stor i förhållande till hur enkelt det är att göra en mätning. Att mäta är att veta – Det lönar sig att veta!

Att det finns gränsvärden innebär att det är definierat vad som är bra och vad som är dåligt. Med en mätning mot erkända gränsvärden kan vi ge åtgärdsförslag som är förankrade och går att lita på.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?