010-330 50 20

Avgasare värmesystem – Hur funkar en sådan?

Avgasning av värmesystem och för den delen även avgasning av kylsystem är ett begrepp som finns i branschen som många är bekanta med men man kanske inte fullt ut förstår funktionen. Här förklarar vi det och förtydligar samtidigt skillnaden med avluftning som är en enklare metod.

Gaser bidrar till korrosion – Därför vill man avgasa värmesystem

Syre är en av de gaser som bidrar till att rost uppstår i värmesystem. Då syre är en del i den elektrokemiska reaktionen för metall finns en koppling mellan korrosionshastigheten och syreinnehållet i vattnet. Syre löst i vatten är en av de största orsakerna till korrosionsuppkomst. Gashaltig systemvätska är både en energitjuv och miljöbov. Vi avgasar och renar systemvatten så att det blir energieffektivt och korrosionsfritt.

Hur fungerar avgasning av värmesystem?

Funktionen avgasning av värmesystem kan erhållas på flera olika sätt, det enklaste är att helt enkelt lufta systemet tex med en automatisk avluftare, sådana ingår oftast vid våra installationer. Dock når man inte ända fram med denna metod eftersom den inte gör något med de gaser som är lösta i vattnet utan bara påverkar luft i systemet.

En mer kvalificerad behandling av systemvatten där löst syre förbrukas genom syrgasreduktion gör att man får en helt annan och mycket effektivare avgasning av värmesystemet. Nedan en schematisk skiss över elektrokemiska principen för vattenbehandling med det primära syftet att reducera eller förbruka syret i systemet. Lägg märke till att detta fungerar utan rörliga delar och därmed krävs inte något omfattande underhåll. (Principen höjer också pH-värdet vilket är ett tydligt mervärde i denna avgasningsfunktion eftersom pH-värdet också påverkar korrosionshastigheten.)

Detta ger en bättre effekt jämfört traditionella undertrycksavgasare som dels kräver rörliga delar och dels inte åtgärdar problem med pH-värdet och andra kemiska föroreningar.

Slutsats – Varför installera avgasare i  kyl- & värmesystem?

Rost uppstår på grund av det syre som finns i vattnet. Genom att installera en avgasare tar man bort gaser i värmesystemet, minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden på rör, ventiler och armaturer i systemet.

Dessutom ger en avgasare vattnet bättre energibärande egenskaper. Återkommande har erfarenheten från genomförda mätningar visat att energibesparingen blir upp till 7 %.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?