010-330 50 20

Vilka är fördelarna med avjoniserat vatten i värme och kylsystem?

Användningen av avjoniserat vatten i värme- och kylsystem har många fördelar, huvudsakligen eftersom avjoniserat vatten motverkar korrosion och beläggningar. Låt oss berätta mer!

Fördelarna är många när det gäller att använda avjoniserat vatten i värme och kyl system. Salter och mineraler (tex kalk) kan sätta sig i ventiler, termostater och bränna fast i värmeväxlaren och försämrar värmeavgivningen. Avjoniserat vatten har mycket låg ledningsförmåga vilket är effektivt för att motverka risk för korrosion (VDI 2035).

Vad är avjoniserat vatten?

Avjoniserat vatten, även känt som demineraliserat vatten eller dejoniserat vatten, är vatten som har behandlats för att avlägsna mineraler och joner. Vanligt vatten innehåller olika mineraler och lösta joner, såsom kalcium, magnesium, natrium och klorid. Genom avjoniseringsprocessen tas dessa mineraler och joner bort, vilket resulterar i vatten med mycket låg jonhalt.

Här listar vi några argument för avjoniserat vatten i systemvatten

1. Korrosionskontroll: Avjoniserat vatten har en låg halt av joner, inklusive korrosiva joner som kan orsaka skador på rörsystem och värmeelement. Genom att använda avjoniserat vatten minskar risken för korrosion och förlängning av systemets livslängd.

2. Beläggningskontroll: Avjoniserat vatten minskar bildningen av beläggningar, som kalk och andra mineralavlagringar, på ytor inuti rör och värmeväxlare. Detta bidrar till att upprätthålla en optimal värmeöverföring och effektivitet i systemet.

3. Effektiv drift: Genom att eliminera joner och föroreningar i vattnet förhindrar avjoniserat vatten igensättning och blockering av rör, ventiler och munstycken. Detta bidrar till att säkerställa en smidig och effektiv drift av värme- och kylsystemet.

4. Energibesparingar: Avjoniserat vatten möjliggör bättre värmeöverföring och minskar energiförlusterna som kan uppstå på grund av beläggningar och korrosion i systemet. Det kan bidra till att minska energiförbrukningen och förbättra systemets energieffektivitet.

5. Förbättrad vattenkvalitet: Avjoniserat vatten har en hög renhetsgrad och är fritt från föroreningar och partiklar. Detta bidrar till att säkerställa en hög vattenkvalitet i systemet och minskar risken för tillväxt av mikroorganismer och biologisk förorening.

6. Lägre underhållskostnader: Genom att använda avjoniserat vatten minskar behovet av frekvent underhåll och rengöring av systemet. Detta kan leda till minskade underhållskostnader och lägre driftskostnader på lång sikt.

Avjonisering – Förbättrar kvaliteten i systemvattnet

Vattenbehandling med avjoniserat vatten i värme och kylsystem skyddar systemet från korrosion, kalkavlagringar och biologisk tillväxt. Det bidrar till att upprätthålla optimal prestanda, energieffektivitet och driftsäkerhet i systemet.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?