010-330 50 20

Underhållsplan – Har du tagit med åtgärder för en god vattenkvalitet för kyl- och värmesystem?

Med en underhållsplan kan fastighetsägare få en bättre överblick över den långsiktiga förvaltningen av fastigheten. En underhållsplan brukar ange tidpunkt och kostnad för framtida renoveringsinsatser det kan t.ex. röra sig om fönsterbyte, fasadrenovering och stambyte.

Eftersom kostnad för drift och underhåll kopplat till uppvärmning är en stor del av fastighetsbudgeten så bör även mer tekniska system som värme och kylsystem och dess olika komponenter finnas med i underhållsplanen och få prioritet.

Varför vattenkvalitet för kyl- och värmesystem bör prioriteras i underhållsplanen!

Det enkla svaret är förstås att man bör prioritera vattenkvalitet för kyl- och värmesystem för att det lönar sig:
– Det är lönsamt för energibesparing
– Det är lönsamt utifrån driftssäkerhet
– Det är lönsamt utifrån kostnader för underhåll

Läs här en fördjupande artikel med kommentarer från en studie som har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

En underhållsplan är extra viktig i en lågkonjunktur

Men hur tänka i tider av sparkrav? Ja är det lönsamt i goda tider är det kanske än viktigare i svåra tider att genomföra åtgärder som bidrar till lönsamheten, åtgärden medför ju en besparing.

En fördel är förstås att underhållsplanen har en grov fördelning av åtgärder år för år. Det gör att du bättre kan planera för kommande års projekt. Och du får direkt svar på vad konsekvensen blir om du i alltför hög utsträckning skjuter saker framför dig, det ger problem.

En underhållsplan får inte bara vara en kopia eller skrivbordsprodukt, utan den måste innehålla verklighetsbaserad information om varje unik fastighet. På det viset är det också enklare att prioritera i en lågkonjunktur, du ser vilka åtgärder du kan skjuta på och vilka som ger direkt lönsamhet.

Så hur bör man prioritera?

Ett genomgående råd för att hantera kris och lågkonjunktur är att jobba proaktivt med genomtänkta underhållsplaner, här några exempel när vi lagt örat mot marken och lyssnat lite mer noga.

Sveriges Allmännytta intervjuar Ingemar Rindstig som bl.a. ger tipset till Bostadsbolag: ”Glöm inte underhållsplanerna. I krislägen kan företag tvingas skjuta på underhållet, men detta gör det ännu viktigare att ha långsiktiga underhållsplaner för att kunna prioritera rätt.” Läs mer här.

SKR rekommenderar i en rapport i maj 2023, som finns här, att som en del i att hantera lågkonjunkturen göra riskbedömningar: ”Riskbedömning Vilka andra risker finns i verksamheten? Hur stora är riskerna och vad blir konsekvenserna om de inträffar? Hur ser underhållsplanerna ut?”

En underhållsplan gör det enklare att prioritera rätt i lågkonjunktur

Vi hör liknande analyser från flera av våra kunder, tex driftsansvariga på Partillebo säger: I dessa tider prioriterar vi förebyggande underhåll.

Kungsbacka Kommun ger direktivet: ”Ett väl balanserat förebyggande underhåll sparar resurser genom att minimera dyrt akut underhåll genom att man förlänger den tekniska livslängden i byggnadsdelen.” Läs mer här.

Vårt förslag till din underhållsplan

Genom att skapa en genomtänkt underhållsplan för varje fastighet säkerställer du att ditt fastighetsbestånd förblir i gott skick, vilket minimerar oväntade reparationer och kostnader på lång sikt. Fokusera på det som måste utföras fastigheterna kan användas utan risk för olyckor och hälsa, det ska ha högst prioritet.

Ta in det faktum att åtgärder i värme- och kylsystem inte är en kostnad utan en investering som lönar sig. Ta en kontakt så berättar vi mer och ser vad det kan innebär för just dina fastigheter.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?