010-330 50 20

Vilka miljöfördelar finns i välskötta kyl & värmesystem?

En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Genom att se till att drift, funktion och effektivitet är bra, både för enskilda delar och för systemet som helhet, kan du spara både energi och miljö.

Välskötta kyl- och värmesystem ger flera miljöfördelar, som bidrar till att minska negativ miljöpåverkan och främjar hållbarhet.

Välskötta kyl och värmesystem ger tydliga miljöfördelar

Genom regelbundet underhåll och optimering arbetar systemen mer effektivt. Detta minskar energiförbrukningen, vilket i sin tur leder till minskade utsläpp av växthusgaser, särskilt om energin kommer från fossila bränslen. Regelbundet underhåll förlänger livslängden på värme- och kylsystem, vilket innebär mindre avfall och resursförbrukning för tillverkning av ny utrustning.

RISE har tydligt visat sambandet mellan ett ökat energibehov och en ökad beläggningstjocklek för en värmeväxlare i kylsystem. En skikttjocklek på 0,4 mm ökar behovet av energi med 10%. Helt uppenbart medför energibesparing också en tydlig miljöfördel. (Läs mer hos Svenska Kyltekniska Föreningen.)

Sammanfattningsvis innebär välskötta kyl- och värmesystem inte bara bättre prestanda och längre hållbarhet, utan också betydande miljöfördelar genom minskad energiförbrukning och minskad påverkan på miljön.

Så vad ska du göra för att bidra till miljö och hållbarhet?

Varje vattenburet värme- och kylsystem är unikt till sin kemiska och fysikaliska sammansättning. Vattenbehandlingen måste därför alltid anpassas för att fungera fullt ut. En grundlig vattenanalys är det första steget. Kombination av flera olika medel som kompletterar varandra garanterar att vattenbehandlingen blir den bästa.

Med rengöringen uppnås en förbättrad verkningsgrad i systemet vilket ger en effektivare värmeavgivning och därmed en miljövinst. Att dettta också medför lägre energikostnader får ses som en bonus!

Vi brukar säga att ”Mäta är att veta”, så med en inledande mätning kan man därefter se miljöpåverkan och värdera vilka åtgärder som är relevanta och rimliga.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?