010-330 50 20

Hur påverkar vattenkvaliteten energiåtgången i värmesystem?

Bra vattenkvalitet ökar förmågan till effektiv energiöverföring i slutna kyl- och värmesystem. 

Från vissa håll görs gällande mycket stora energibesparingar, det är vi skeptiska till, men det finns både direkta och indirekta faktorer som påverkar energiförbrukningen. Man får en lägre energiförbrukning och gör besparingar på energikostnaderna med de åtgärder vi utför.

Vad är det som ger energiförluster?

Dagens system för uppvärmning, ventilation och kylsystem är konstruerade att vara miljövänliga, energieffektiva och vara enkla att installera. Som en konsekvens är de nya systemen mer känsliga för dålig vattenkvalitet. En åtgärd för att optimera energiöverföringen är att förebygga och motverka korrosion, vilket är ett vanligt problem i många fastigheter.

Eftersom vattnet är energibäraren i kyl- och värmesystem är åtgärder för att upprätthålla optimala förutsättningar för vattnet viktigt. Detta gäller såväl för att förbättra energieffektiviteten i befintliga fastigheter som för att uppfylla energikrav som anges vid nybyggnation.

Vattenkvaliteten hänger också ihop med möjligheten att optimera hela systemet

En faktor för vattenkvaliteten som indirekt har en stor inverkan på den totala energiförbrukningen är om systemet är optimerat och väl trimmat. Med felaktiga inställningar så förlorar man mycket energi. Vad det handlar om här är bl.a. att man för att kunna optimera systemet behöver en god vattenkvalitet.

I en rapport från SBUF som VVS-Forum referar till konstaterar man:
– En bostadsrättsförening lyckades minska sin energiförbrukning 30% genom att spola systemet och rengöra värmeväxlarna.
– Det visade sig att de hus där det gått mer än nio år sedan senaste injustering hade cirka 20 % högre energianvändning än de hus där injustering utförts under senaste året.  Läs mer här om SBUFs rapport.

Vid en installation vi själva utfört och följt över flera år säger driftsansvarige:
”Detta har medfört en kostnadsbesparing på ca 10.000:- en normal vintermånad! Tänk om vi gjort detta för 15 år sedan. Då hade vi sparat otroligt mycket pengar på uppvärmning.” Läs här om energibesparingen som Partille Bo i Göteborg gjort.

Åtgärda ditt systemvatten och få en energivinst!

Dålig vattenkvalitet orsakar bland annat avlagringar och igensättning av systemen. Orsaken till problemen kan vara rester som blivit kvar sedan byggfasen eller bero på korrosion, utfällning av mineraler, bakterietillväxt eller vattenföroreningar. Genom att reglera pH, alkanitet och hårdhet sätts vattnet i balans. Det förhindrar korrosion och därmed ger ett mer effektivt och energisnålt kyl- och värmesystem som håller längre.

Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till igensättningar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet och sämre värmeöverföring i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar.

Bra vattenkvalitet ökar förmågan till effektiv energiöverföring i slutna kyl- och värmesystem. I dåligt optimerade system kan den totala kostnadsbesparingen röra sig på nivåer klart över 10%.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?