010-330 50 20

Varför räcker det inte att bara byta systemvattnet?

En förslag vi ibland möter är att man väl bara kan byta systemvattnet ungefär som man byter bromsvätskan i bilens bromssystem. Problemet med bromsvätskan är ju lite samma, där kommer in luft eller vatten som gör den förorenad.

Att helt enkelt byta ut systemvattnet i ett värmesystem när det är smutsigt kan tyckas som en enkel lösning, men det finns flera anledningar till varför det inte alltid är den bästa åtgärden.

Blir systemet rent om man byter vatten?

Nja, för att använda jämförelsen med en bil så blir systemet ungefär lika rent av ett vattenbyte som bilen blir ren av ett duggregn. Det lätta regnet gör inte mycket för att ta bort saltbeläggningar som kan utvecklas till korrosion i plåten. Huvudskälet är att nytt vatten är rikt på fria syremolekyler, så med nytt vatten ger man mer näring åt korrosionen.  Av det skälet undviker man byta systemvattnet om det inte är absolut nödvändigt.

Att tömma och fylla om ett värmesystem är inte bara tidskrävande utan också kostsamt, särskilt om det behöver göras regelbundet. När systemvattnet byts ut måste systemet återigen balanseras och luftas, vilket kan vara en tidskrävande process. Moderna värmesystem kan vara komplexa och känsliga för förändringar. Att helt enkelt byta ut vattnet kan störa systemets funktion.

Istället för att helt byta ut vattnet, är det ofta bättre att arbeta med vattenbehandling och underhåll för att gradvis förbättra vattenkvaliteten och adressera specifika problem som korrosion och avlagringar. Regelbundet underhåll och övervakning av vattenkvaliteten är viktiga aspekter för att säkerställa ett långvarigt och effektivt värmesystem.

Huvudskälet att inte bara byta vatten är att nytt vatten är rikt på fria syremolekyler, så med nytt vatten ger man mer näring åt korrosionen.  Av det skälet undviker man byta systemvattnet om det inte är absolut nödvändigt.

Vilka krav finns när man fyller på eller byter vatten?

För påfyllnadsvatten till värmesystem är vattenkvaliteten mycket viktig för att förebygga problem som korrosion, kalkavlagringar och minskad värmeeffektivitet.

I VDI 2035 som sätter nivån för vad som är systemvatten av rätt kvalitet finns gränsvärden för påfyllnadsvatten t.ex. att PH värdet ska ligga mellan 8,2 till 9,0 och syrenivån under 0.1 mg / l. Här finns också krav på hårdhet, nivån av mineraler och konduktivitet. Här finns också en tydlig anvisning att mäta nivåerna vid driftssättning och sedan följa upp efter åtminstone 10 veckors drift.

Låg konduktivitet: Vatten med hög konduktivitet kan öka risken för korrosion i systemet. Det är därför rekommenderat att använda vatten med låg konduktivitet.

Kontrollerad hårdhet: För hårt vatten kan leda till kalkavlagringar som försämrar värmeöverföringen och kan orsaka blockeringar. Mjukt vatten rekommenderas för att minska risken för kalkavlagringar.

Låg syrehalt: Syre i vattnet kan orsaka korrosion i systemets metallkomponenter. Det är viktigt att vattnet är syrefattigt för att minska risken för korrosion.

Balanserat pH-värde: Ett neutralt till lätt basiskt pH-värde (omkring 7-8) är idealiskt för att minska korrosion och förlänga systemets livslängd.

Fritt från föroreningar: Vattnet bör vara fritt från föroreningar som kan skada systemet, inklusive organiska föroreningar, slam och mikrobiologiska föroreningar.

Slutsats – Så fixar du systemvatten av låg kvalitet

Att byta ut systemvattnet i ett värmesystem när det blivit smutsigt kan tyckas vara en enkel lösning, men det finns flera skäl till varför det inte alltid är den bästa metoden

Mao behövs en mer effektiv rengöring än att bara byta vatten i ditt kyl eller värmesystem. Tex storstädaren är en mer kraftfull åtgärd som ger önskvärt resultat.

Det är viktigt att följa tillverkarens specifikationer och råd när det gäller påfyllnadsvatten till värmesystem, de hänvisar ofta till VDI 2035. I vissa fall kan det krävas behandling av vattnet, som avhärdning eller filtrering, innan det används. För påfyllnadsvatten används ofta en avjoniseringsenhet så man inte tillför vatten med hög syrehalt och andra problem som man vill undvika.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?