010-330 50 20

Vilken inverkan har PH-värdet för korrosion?

PH-värdet påverkar korrosionsbenägenheten hos metaller i systemet. För att bibehålla optimala förhållanden är det viktigt att övervaka pH-nivåerna och vid behov justera dem.

PH är en förkortning av det latinska uttrycket ”pondus hydrogenii” (pondus = tryck, hydrogenium = väte). Ju fler vätejoner som finns ju surare vatten och desto lägre pH-värde. Vatten med låga pH-värden är aggressiva och löser bl a ut metaller. För stål ökar korrosionshastigheten kraftigt vid pH-värden under 4.

Vilka gränsvärden för PH-värde bör man ha koll på?

VDI 2035 är en tysk industristandard som definierar den kvalitet som systemvatten i värme- och kylsystem bör hålla. Standarden omfattar bland annat rekommenderade nivåer för pH-värde, syre och elledningsförmåga. 

VDI 2035 anger tydliga gränsvärden man bör hålla sig inom för att nå en hög vattenkvalitet, för PH-värdet anges:

PH-värde 8,2-10

Läs mer i dessa studier hur det funkar i praktiken:
RISE – rapport med fallstudie rörande ph-värden
SBUF – Problemet med dåliga ph-värden

Om pH-värdet är för lågt (sur miljö) eller för högt (basisk miljö), kan det öka risken för korrosion. En sur miljö kan korrodera metaller som järn och koppar, medan en basisk miljö kan leda till korrosion av aluminiumkomponenter.

För att bibehålla optimala förhållanden är det viktigt att övervaka pH-nivåerna och vid behov justera dem.

Slutsats – Håll pH-värdet på en god nivå i kyl- och värmesystem

Lågt pH påskyndar korrosionsangrepp. För att skydda rörsystem och anläggning mot korrosion bör pH-värdet helst ligga mellan 9 – 10. För att veta pH-värdet och kunna besluta om rätt åtgärder för korrosionsskydd krävs en vattenanalys.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?