010-330 50 20

Vad är avjoniseringshartser? Hur funkar det?

Avjonisering med hjälp av hartser, också känd som jonutbytesavjonisering, är en vanlig metod för att avlägsna joner och mineraler från vatten. Processen involverar användning av jonbytarehartser som är speciellt utformade för att attrahera och utbyta positiva eller negativa joner i vattnet.

Vad är en Harts?

I grunden avser begreppet harts safter som rinner ut ur ett träd, dvs kåda, naturliga organiska ämnen. För industriellt bruk används syntetiska hartser men fortfarande baserat på miljövänliga komponenter.

Hur funkar hartser avjoniserande?

Metoden bygger på jonbytarhartser som byter ut väte- och vätejoner i påfyllnadsvattnet med lösta mineraler och sedan åter kombineras för att bilda vattnet. Alla positiva joner byts ut mot H₃O⁺ och alla negativa joner byts ut mot hydroxidjoner. Eftersom det blir lika många oxoniumjoner som hydroxidjoner blir det bara vatten på slutet.

Hartsen består av små korn eller pärlor som är belagda med kemiska föreningar som har laddade joner. Dessa joner kan vara antingen positiva (katjoner) eller negativa (anjoner), beroende på vilken typ av joner som ska avlägsnas från vattnet.Hartser som är anjonbytare tar bort negativa joner, som sulfat- och kloridjoner, genom att ersätta dem med hydroxidjoner. 

Processen med avjonisering av hartser involverar att eliminera eller neutralisera de laddade jonerna i ett hartsmaterial för att uppnå önskade egenskaper och förbättrad funktionalitet. Genom att kombinera katjonbytande och anjonbytande grupper i hartset kan man skapa ett material som kan avlägsna både positiva och negativa joner från vattenlösningar.

Hållbara tekniska lösningar för framtiden

Med den här metoden tillförs inga kemiska tillsatser till vattnet. Enheten arbetar utan extern strömförsörjning och när hartsen är förbrukad klassas den som hushållsavfall och har ingen negativ miljöpåverkan.

Avjonisering är en process där laddade joner avlägsnas från vattnet. Genom att avlägsna de laddade joner som kan vara ansvariga för elledningsförmågan kan man minska den elektriska ledningsförmågan i värmesystemet. Avjoniserat vatten motverkar korrosion och beläggningar i värme- och kylsystem.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?