010-330 50 20

Varför undertrycksavgasare / vakuumavgasare inte är hela lösningen för att nå en optimal vattenkvalitet i värme- & kylsystem?

Undertrycksavgasare / Vakuumavgasare / Avluftningskärl är utrustning som används för att avlägsna lösta gaser såsom syre och koldioxid från vattnet i värmesystem. Avgasning är viktigt för att ta bort luft ur systemet, eftersom luft i systemet kan leda till korrosion, brus och nedsatt effektivitet. 

God vattenkvalitet är avgörande för systemets livslängd, effektivitet och pålitlighet. För att nå optimal drift på värme- och kylsystem och en hög vattenkvalitet krävs det mer än bara avgasning.

Så varför behövs mer än avgasning för en optimal vattenkvalitet?

Avgasning är bara en av många viktiga komponenter för att upprätthålla en optimal vattenkvalitet i värmesystem. Medan avgasning effektivt avlägsnar upplösta gaser, särskilt syre, som kan leda till korrosion, finns det också flera andra aspekter av vattenkvalitet som måste beaktas för att säkerställa systemets hälsa och effektivitet. 

Hårdhet och avlagringar: Hårt vatten, som innehåller kalcium och magnesium, kan leda till avlagringar och skalbildning på värmeväxlare och andra komponenter. Detta kan minska värmepassningseffektiviteten och öka energiförbrukningen. Avgasning hanterar inte dessa joner.

Korrosion från joner: Även om avgasning minskar risken för syreinducerad korrosion, finns det andra korrosiva ämnen, som klorider, som kan skada metallkomponenter i systemet.

Mikrobiell tillväxt: Vattnet kan innehålla bakterier och andra mikroorganismer som kan leda till bildandet av biofilm i systemet. Detta kan orsaka igensättningar, korrosion och andra problem. Avgasning tar inte bort dessa mikroorganismer.

pH-kontroll: Vattnets pH-värde påverkar korrosionshastigheten och avlagringspotentialen. Avgasning påverkar inte pH i sig, så andra metoder (som tillsats av syror eller alkalier) kan behövas för att balansera vattnets pH.

Fasta partiklar: Smuts, sediment och andra fasta partiklar kan komma in i systemet och behöver filtreras bort för att förhindra igensättningar och skador på komponenter som pumpar och ventiler.

Kemiska reaktioner: Vissa kemiska reaktioner kan uppstå i värmesystem på grund av interaktioner mellan vattnet och systemets material. Dessa reaktioner kan påverka vattenkvaliteten och kräva särskild behandling.

Rengöring & underhåll: Innan ett nytt system tas i bruk bör det rengöras noggrant för att avlägsna smuts, skräp, ev. oljerester och frostskydd om sådan använts.

Utbildning: Säkerställ att driftspersonalen är utbildad och medveten om vikten av god vattenkvalitet och hur man upprätthåller den.

Sammanfattningsvis är avgasning en viktig komponent i många värme- och kylsystem för att hantera specifika problem med lösta gaser. Men det är bara en del av en större lösning, andra metoder och utrustning behövs också för att säkerställa ett effektivt, pålitligt och långvarigt system.

Välj vattenbehandling som både avgasar och ger en helhetslösning

Upprätthållande av god vattenkvalitet i värme- och kylsystem är en kombination av korrekt design, mätning, regelbundet underhåll, övervakning och proaktiv behandling. Det är alltid en god idé att konsultera experter när man optimerar ett värme- och kylsystem.

Vi levererar skräddarsydda miljövänliga lösningar utan kemikalier som förbättrar den tekniska prestandan i vattensystem. Vi har åtgärder som förbättrar nivåerna på pH-värde, syre och konduktivitet. Utöver ett allmänt miljöperspektiv ger våra lösningar förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och mindre underhåll. Det blir en direkt besparing på energiförbrukningen upp till 7%.

Vattenbehandling som rengör och rostskyddar kyl & värmesystem för industrier, fastighetsbolag och BRF:er

Elektrokemisk vattenbehandling, mer än bara avgasning!
– Motverkar korrosion och beläggningar i värme- och kylsystem.
– Tekniken tar bort syret, avgasar, höjer pH värdet och minskar konduktiviteten.
– Reducerar gaser såsom microbubblor, syre, koldioxid osv.

Ta en kontakt så berättar vi mer!

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?