010-330 50 20

Hur funkar korrosion i systemvatten?

Förenklat rostar systemet pga vattnets beskaffenhet eller kvalitet och fungerar därför inte längre optimalt. Korrosion leder till att systemet åldras fortare, ökar underhållskostnaderna och ger en högre energiförbrukning. Det är t.ex. inte ovanligt med driftsstopp pga igensatta rörsystem och styrdon.

Korrosion är en process där metaller bryts ner eller förstörs på grund av en kemisk reaktion, oftast med syre i omgivningen. Den vanligaste formen av korrosion är rostning, som främst påverkar järn och stål.

Vad är korrosion, i ett kemitekniskt perspektiv?

Korrosion innebär att en metall löses upp eller förändras genom en kemisk reaktion, vanligtvis reagerar metall med syre och bildar då metalloxider.

Metaller är grundämnen som kan avge elektroner och bilda olika molekyler eller jonföreningar, den processen kallar vi korrosion eller vardagligt rost. När det finns joner i vattnet uppstår en elektrisk ström mellan de olika metallerna i systemet. Ett galvaniskt element bildas vilket innebär att metallytan blir en positiv elektrod och en ädlare metall eller ickemetall bildar en negativ elektrod. Därmed uppstår korrosion eller rost.

Hur uppstår korrosion i rör och värmesystem?

Vattenkvaliteten är avgörande för korrosionsuppkomsten. Faktorer som påverkar är tex mängden lösta ämnen, gaser, syrenivå, salter, alkalitet, surhet (pH), temperatur, ledningsförmåga (konduktivitet), partikelinnehåll och organisk påväxt.

När man fyller på med kran vatten får man med sig en förhållandevis hög syrehalt vilket bidrar till ökad korrosion, uppenbart är det värdefullt att jobba med avjoniserat vatten.

Här kan du fördjupa dig i hur olika faktorer bidrar till ökad korrosion:
Läs mer om hur syrenivån orskar korrosion
pH-värdet hänger ihop med fria vätejoner, här kan du lära dig mer om det.
Konduktivitet eller strömledningsförmåga kan skapa ett elektrokemiskt system vilket direkt ger korrosion, läs mer.

Vad innebär det för rör och värmesystem?

Vid korrosion bildas beläggningar i ventiler och andra armaturer som försämrar funktionen. Partiklar som bildas kan leda till igensättningar och sämre fördelning av värme i fastigheten. Korrosion ger också beläggningar på värmeväxlarytorna och avlagringar i radiatorer vilket medför sämre verkningsgrad och högre energikostnader.

Förutom att korrosion leder till att systemet åldras fortare, så ökar också underhållskostnaderna genom behov av tätare underhållsintervall på ventiler, termostater och pumpar etc.

Hur minskar man risken för korrosion i värme- och kylsystem?

Det viktigaste är att stoppa korrosionen så det inte bildas mer rost i systemet. Detta gör man främst genom att minimera syrehalten, höja pH-värdet och sänka konduktiviteten. Rostiga eller defekta komponenter kan behöva bytas.

Korrosion leder till att systemet åldras fortare, ökar underhållskostnaderna och ger en högre energiförbrukning.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?