010-330 50 20

Varför ställer ny teknik högre krav på vattenkvaliteten?

Man kan lätt tänka att nya installationer och modern teknik ska vara mer robust och klara sig längre utan tillsyn eller ha särskilda krav på systemvattnets kvalitet. Så är oftast inte fallet, men det beror inte på att produkterna håller dålig kvalitet.

Ny teknik inom värme- och kylsystem har lett till flera betydande fördelar som både gynnar användare och miljö. Men dessa lösningar ställer också ofta högre krav inom några områden.

Fördelar med ny teknik i kyl- och värmesystem

Moderna värme- och kylsystem är oftast mer energieffektiva än äldre system. Detta beror på bättre design, avancerade material, och smartare teknologi som optimerar energianvändningen. Detta leder till lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan.

Genom att använda miljövänligare köldmedier och energikällor, bidrar nya system till en minskad påverkan på miljön. Nya system erbjuder ofta större flexibilitet i installation och konfiguration.

Integration av smart teknik gör att värme- och kylsystem kan styras och övervakas på distans, ofta via en smartphone-app. Detta ger användaren bättre kontroll över sitt system och möjlighet att göra justeringar för optimal komfort och energianvändning.

Nackdelen är att ny teknik kräver högre precision och renare systemvatten

Orsaken till att moderna ventiler, pumpar och annan teknisk utrustning i kyl och värmesystem ställer högre krav på systemvattnet är att dessa delar numera har en högre precision och kräver en finare mer exakt injustering.

Samtidigt innebär alltså detta att man behöver vara mer noggrann med service och underhåll för att slippa driftsstörningar.

Fördelarna med ny teknik är framförallt lägre energiförbrukning, lägre tillverkningskostnad, minskat oljud och minskad storlek. Men det förutsätter att man inte fuskar med driftsättning, injustering, service och underhåll. Systemvattnet behöver hålla en hög kvalitet!

Ny teknik förutsätter mer noggrann driftssättning och bättre service

Sammanfattningsvis bidrar dessa teknologiska framsteg till ökad komfort, minskade energikostnader, förbättrad miljöhänsyn och en övergripande högre livskvalitet för användarna. 

Men det förutsätter att man inte fuskar med driftsättning, service och underhåll. Systemvattnet behöver hålla uppsatta krav på kvalitet!

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?