Varför ställer ny teknik högre krav på vattenkvaliteten?

Man kan lätt tänka att nya installationer och modern teknik ska vara mer robust och klara sig längre utan tillsyn eller ha särskilda krav på systemvattnets kvalitet. Så är oftast inte fallet, men det beror inte på att produkterna håller dålig kvalitet.

Orsaken till att moderna ventiler, pumpar och annan teknisk utrustning i kyl och värmesystem ställer högre krav på systemvattnet är att dessa delar numera har en högre precision och finare injustering. Fördelarna är framförallt lägre energiförbrukning, men även lägre tillverkningskostnad, minskat oljud och minskad storlek.

Samtidigt innebär alltså detta att man behöver vara mer noggrann med service och underhåll för att slippa driftsstörningar.

Kan vi hjälpa dig?

Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem till industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Vårt koncept bygger på en beprövad metodik som utgår från faktiska data inhämtade från mätning och analys. På det kan vi ge ett åtgärdsförslag och kan även hjälpa med produkter, genomförande, service och underhåll.

Med våra lösningar får du förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och minskat underhåll.

Kan vi hjälpa dig?

Denna webbplats använder Cookies för en bättre upplevelse, genom att använda den accepterar du det.  Vår integritetspolicy