Vilken inverkan har PH-värdet för korrosion?

PH är en förkortning av det latinska uttrycket ”pondus hydrogenii” (pondus = tryck, hydrogenium = väte). Ju fler vätejoner som finns ju surare vatten och desto lägre pH-värde. Vatten med låga pH-värden är aggressiva och löser bl a ut metaller. För stål ökar korrosionshastigheten kraftigt vid pH-värden under 4.

Lågt pH påskyndar korrosionsangrepp. För att skydda rörsystem och anläggning mot korrosion bör pH-värdet ligga mellan 9 – 10.

För att veta PH-värdet och kunna besluta om rätt åtgärder för korrosionsskydd krävs en vattenanalys.

Kan vi hjälpa dig?

Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem till industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Vårt koncept bygger på en beprövad metodik som utgår från faktiska data inhämtade från mätning och analys. På det kan vi ge ett åtgärdsförslag och kan även hjälpa med produkter, genomförande, service och underhåll.

Med våra lösningar får du förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och minskat underhåll.

Kan vi hjälpa dig?

Denna webbplats använder Cookies för en bättre upplevelse, genom att använda den accepterar du det.  Vår integritetspolicy