010-330 50 20

En underhållsplan gör det enklare att prioritera rätt i lågkonjunktur

okt 14, 2023

En genomarbetad underhållsplan ger förutsättningar för god ekonomisk och teknisk förvaltning. Om fastigheten saknar en underhållsplan är det vanligt att förvaltningen blir eftersatt, vilket tvingar fram oplanerade och akuta åtgärder.

Med en konkret underhållsplan för varje enskild fastighet är det enklare att öka lönsamheten långsiktigt.

En underhållsplan är extra viktig i en lågkonjunktur

Men hur tänka i tider av sparkrav? Ja är det lönsamt i goda tider är det kanske än viktigare i svåra tider att genomföra åtgärder som bidrar till lönsamheten, åtgärden medför ju en besparing.

En fördel är förstås att underhållsplanen har en grov fördelning av åtgärder år för år. Det gör att du bättre kan planera för kommande års projekt. Och du får direkt svar på vad konsekvensen blir om du i alltför hög utsträckning skjuter saker framför dig, det ger problem.

Det är viktigt att inte välja bort underhållet för kyl- och värmesystem, eftersom energiförbrukning och driftsäkerhet gör mycket för hela fastighetens ekonomi. Eller med andra ord man bör prioritera vattenkvalitet för kyl- och värmesystem för att det lönar sig!

Läs mer i denna fördjupande artikel om underhållsplaner med tips om lönsamma prioriteringar.

Ta en kontakt så berättar vi mer och ser vad som går att göra på just dina fastigheter.

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?