010-330 50 20

Läs ny artikel som jämför Elektrokemisk avgasning och Undertrycksavgasning, vad funkar bäst?

jan 22, 2024

Vilken vattenbehandling funkar bäst för värme- och kylsystem? I en ny fördjupande artikel jämför vi Elektrokemisk avgasning och Undertrycksavgasning.

Du hittar artikeln här: Elektrokemisk avgasning vs Undertrycksavgasning – Vilken vattenbehandling funkar bäst för värme- och kylsystem?

Med en god vattenkvalitet sänker man kostnader för drift och underhåll i värme- och kylsystem. En hög syrehalt i vattnet bidrar till rost, ökat underhållsbehov och ökade driftskostnader.

Men hur gör man då bäst för att reducera syrgasnivån i vattnet? Och vad mer utöver syrenivån är faktorer som man behöver ha koll på för att nå ända fram? I denna artikel diskuterar vi dessa frågor och försöker dra sunda slutsatser.

Vi erbjuder vattenbehandling som rengör och rostskyddar kyl & värmesystem för industrier, fastighetsbolag och BRF:er. Ta en kontakt så berättar vi mer!

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?