010-330 50 20

Att mäta är att veta – Hur mår era kyl- och värmesystem?

nov 17, 2023

Hållbara värme- och kylsystem. Det börjar oftast med en analys av vattenkvaliteten. Hur mår era kyl- och värmesystem?

Vår mätanalys hjälper dig att veta!

Vi kan hjälpa er med mätanalyser för värme och kyl system för att få en bild över hur systemet mår. Analysen innehåller pH-värde, konduktivitet, kloridhalt, järn och koppar. Ofta ingår också mätning av syrehalt. Besparingspotentialen i form av minskat underhåll och lägre energiförbrukning är mycket stor i förhållande till hur enkelt det är att göra en mätning. Det lönar sig att veta!

Läs mer om våra mätanalyser här.

Med vår mätväska kan du själv undersöka vattenkvaliteten

När kyl- & värmesystem rostar innebär det:
• Kortare livslängd systemet bryts ner, vilket kan innebära onödiga vattenläckor och driftstörningar
• Ökat underhåll rosten skapar slam och smuts som täpper till ventiler och termostater
• Högre energiförbrukning Redan vid 0,4 mm rostavlagringar ökas energibehovet med upp till 10%

Genom att få kontroll på detta kan man spara stora pengar, men eftersom vi inte fysiskt kan se hur systemet mår måste man mäta för att veta i vilket skick systemvattnet är i.

Läs mer om mätväskan här.

Svensk Vattenbehandling AB erbjuder lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem. Vi är verksamma i hela Sverige, bl.a. lokalt i Malmö / Skåne, Göteborg / Västsverige och Stockholm / Västerås / Uppsala.

Ta en kontakt så berättar vi mer!

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?