010-330 50 20

Nytt projekt från SBUF – Korrosion i slutna system för värmning, kylning och värmeåtervinning

maj 15, 2023

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF har startat upp ett nytt intressant projekt för rekommendationer rörande korrosion i slutna system för värmning, kylning och värmeåtervinning. Slutrapport väntas komma under 2024.

Rafael Ospino som är drivande på området förklarar i ett Linkedin inlägg:
”Projektet syftar till att finna orsaker till förtida korrosion i slutna system för värmning, kylning och värmeåtervinning i syfte att förlänga livslängden och förbättra energieffektiviteten.”

Det nya projektet förväntar man ska kunna ge rekommendationer för hur driftsättning ska utföras och ge en typ av checklista för värmesystem som kommer hjälpa driftpersonal att tidigt kunna upptäcka korrosionsrisker, ge förslag på serviceåtgärder och visa hur de bör agera för att begränsa korrosionsskador. Målet är att ett 30-tal system ska undersökas så man kan förvänta en gedigen rapport med bekräftade slutsatser.

En tidigare rapport på området har vi berättat om här. Den rapporten stöder det vi själva ser från många mätningar ute i fält. För att lösa problem med korrosion räcker det inte enbart med avluftning för att sänka syrehalten. Den lösning man väljer måste tex också hantera PH-värden och halterna av metaller och andra föroreningar.

På Svensk Vattenbehandling är vi mycket glada och tacksamma för denna sorts projekt och rapporter som stöder det arbete och de lösningar vi jobbat med i många år.

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?