010-330 50 20

Nu utvidgar vi produktsortimentet

apr 18, 2023

Som ett led i vår utveckling och strävan att hjälpa våra kunder har vi nu utökat och stärkt vår produktportfölj med en serie nya produkter.

Lite förenklat är det inom produktområdena avjonisering och elektrokemisk vattenbehandling som vi utökat med ett bredare och mer heltäckande sortiment. På bilden ses dessutom en uppgraderad Storstädare.

Givetvis har vi kvar vår strävan att hitta skräddasydda lösningar som passar just dig. Vårt mål är inte att ”kränga” en produkt, vår målsättning är att hjälpa våra kunder få en bättre driftmiljö och minskat underhållsbehov på sina värme- och kylsystem!

Vattenbehandling som rengör och rostskyddar kyl & värmesystem för industrier, fastighetsbolag och BRF:er

Använd avjoniserat vatten i värme- och kylsystem

Avjoniserat vatten motverkar korrosion och beläggningar, i synnerhet vid påfyllnad är det smart att först avjonisera vattnet så man inte får med salter, mineraler och annat in i systemvattnet. Avsaltning eller demineralisering är begrepp som också används för denna vattenrening av systemvatten.

På detta område har vi breddat med flera olika produkter både mobila som är enkla att flytta runt och använda vid påfyllnad och stationära som kontinuerligt säkerställer vattenkvalitén.

Du läser mer om våra produkter för avjonisering här.

Elektrokemisk vattenbehandling tar bort syret, avgasar, höjer pH värdet och minskar konduktiviteten

Elector vattenbehandling fungerar enligt principen elektrokemisk vattenbehandling (elektrokemisk cell). Detta innebär att syret ”förbränns”, pH värdet höjs och blir stabilt vilket innebär att ett passivt skikt bildas på systemets metalldelar vilket skyddar mot korrosion.

Här har den redan omfattande produktfamiljen utökats med fler modeller för ökad flexibilitet att möta olika fastighetsägares behov. Nytt är bl.a. en modell för en och tvåfamiljshus.

Du läser mer om lösningar inom elektrokemisk vattenbehandling här.

Svensk Vattenbehandling AB erbjuder lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem. Vi är verksamma i hela Sverige, bl.a. lokalt i Malmö / Skåne, Göteborg / Västsverige och Stockholm / Västerås / Uppsala.

Ta en kontakt så berättar vi mer!

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?