010-330 50 20

Ny rapport från RISE visar att vår vattenbehandling rengör och rostskyddar kyl- och värmesystem effektivt

jan 25, 2023

Som en kvalitetssäkring har vi gett Sveriges forskningsinstitut RISE i uppdrag att ta fram en oberoende teoretisk funktionsbeskrivning för att visa att den tekniska funktionen är den vi utlovar. Rapporten är underbyggd med en fallstudie som pågått under 3,5 år.

Rapporten:
Att undvika korrosionsskador i slutna kyl- och värmesystem
Inklusive en uppföljande fallstudie under en 3,5 års period

Publicerad:
2023-01-23

Utförd av:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Korrosion – Fordon och ytskydd

Noterbart från rapporten

Elector vattenbehandling bygger på en elektrokemisk princip där det verkliga utfallet i fallstudien som pågått i 3,5 år stämmer med den teoretiska modellen.

Detta innebär att syret ”förbränns”, systemvattnet avgasas, pH värdet höjs och blir stabilt. Samtidigt bildas ett passivt skikt på systemets metalldelar vilket skyddar mot korrosion. För anläggningen i fallstudien minskade t.ex. mängden löst järn med ca 90%, anmärkningsvärt!

Läs flera av rapportens resultat och viktigaste slutsatser här!

Varför är vattenkvaliteten i kyl- och värmesystem viktig?

Många kyl- och värmesystem fungerar inte optimalt p.g.a. kvalitetsproblem i vattnet. Vanliga problem för många fastighetsägare och inom industrin är rost, förkalkning och förlorad verkningsgrad.

Vi levererar skräddarsydda miljövänliga lösningar utan kemikalier som förbättrar den tekniska prestandan i vattensystem. Vi har åtgärder som förbättrar nivåerna på pH-värde, syre och konduktivitet.

Tveka inte att ta en kontakt om du vill veta mer om tekniken och våra lösningar.

RISE rapport förklarar hur Elector vattenbehandling fungerar enligt den elektrokemiska principen. Det verkliga utfallet i fallstudien som pågått i 3,5 år stämmer med den teoretiska modellen vilket visar effektiviteten i den teknik vi erbjuder.

 

Våra lösningar ger förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och mindre underhåll.

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?