Åtgärdsförslag

Mätanalysen ger ett åtgärdsförslag

När systemet mår bra
Om rapporten visar att ert system mår bra så rekommenderar vi att ni gör om samma analys om t.ex. 2 år.

När systemet behövs åtgärdas
Om rapporten visar att det rostar får ni istället ett åtgärdsförslag på vad man kan göra för att rostskydda systemet.


SIS:12828
Vi mäter enligt SIS:12828 standard för god vattenkvalité i kyl- & värmesystem.

För mer info, kontakta oss på e-post: info@svenskvattenbehandling.se