010-330 50 20

Låg syrenivå räcker inte för att undvika korrosion i värme- & kylsystem

feb 19, 2024

Låg syrgasnivå är ett grundläggande mål! Med en god vattenkvalitet sänker man kostnader för drift och underhåll i värme- och kylsystem. En hög syrehalt i vattnet bidrar till rost, ökat underhållsbehov och ökade driftskostnader.

Men syrgasnivån är inte hela svaret

En studie som RISE utfört som inkluderar faktiska fastigheter talar bl.a. om att:

  • Ett lägre pH än det angivna gränsvärdet på 8,2 kan leda till korrosionsreaktioner trots avsaknad av löst syre i systemet.
  • Det är värt att notera att positionen för utförd syremätning är av stor betydelse och att en låg uppmätt syrehalt inte behöver betyda att syrehalten är låg i hela systemet.

Lägg märke till att standarden för god vattenkvalitet i kylsystem, VDI 6044, inte anger något gränsvärde för syre, det sägs i standarden: ”Ett referensvärde för syrehalten i det cirkulerande vattnet har medvetet utelämnats, eftersom en korrekt bestämning av syrehalten är en tekniskt mycket krävande process.”

Läs rapporten från RISE om vägen till god vattenkvalitet

Vårt angreppsätt är alltid att det först behövs en mätning av vattenkvaliteten – Att mäta är att veta! På det gör vi en analys på varje enskilt system för att hitta den optimala lösningen för dig!

Vårt mål för ditt kyl- värmesystem

Vi är inte låsta till en lösning, men gemensamt för de lösningar vi erbjuder är att vi vill åstadkomma följande:

– Uppfylla VDI 2035 och 6044 som ju sätter gränsvärdena för vattenkvalitet i kyl- och värmesystem.
– Stärka korrosionsskyddet
– Rengöra och optimera systemets prestanda
– Förbättra energieffektiviten
– Åstadkomma en ökad driftsäkerhet
– Ge en längre livslängd för utrustningen

Ta en kontakt så berättar vi mer!

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?