010-330 50 20

Vattenkvaliteten i värmesystem bör följa VDI 2035, varför och hur?

dec 14, 2023

Med en god vattenkvalitet sänker man kostnader för drift och underhåll i värmesystem. VDI 2035 anger gränsvärden för detta.

Vad är VDI 2035?

VDI 2035 är en tysk industristandard som definierar den kvalitet som systemvatten i värmesystem bör hålla. Svenska standarden SS-EN 128 28 hänvisar till VDI 2035. Standarden omfattar bland annat rekommenderade nivåer för pH-värde, syre och elledningsförmåga. Dessutom, i branschen anger flera leverantörer VDI 2035 som villkor för garantier och för bästa funktion.

Vilka är fördelarna med VDI 2035?

Här är några av fördelarna man får när man följer riktlinjerna som anges i VDI 2035.
1. Starkare korrosionsskydd
2. Optimering av systemets prestanda
3. Förbättring av energieffektivitet
4. Förbättrad driftsäkerhet
5. Längre livslängd för utrustningen

Läs här en fördjupande artikel om VDI 2035 där vi reder ut begreppen.

För oss på Svensk Vattenbehandling innebär det i praktiken att VDI 2035 är en standard vi jobbar mot samtidigt som vi gör en analys på varje enskilt system för att hitta den optimala lösningen för dig!

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?