010-330 50 20

Rapport från SBUF – Hållbara värme- och kylsystem med minskad risk för korrosion

nov 28, 2022

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF har finansierat ett intressant projekt med Rafael Ospino som projektledare.

Många gånger beror problemen med korrosion på fel kvalitet på systemvattnet. Det leder till korrosion, minskad energieffektivitet, driftstörningar och förkortad livslängd på material och injustering.

Rapporten stöder det vi själva ser från många mätningar ute i fält. För att lösa problem med korrosion räcker det inte enbart med avluftning för att sänka syrehalten. Den lösning man väljer måste tex också hantera PH-värden och halterna av metaller och andra föroreningar.

Läs mer om rapporten Hållbara och energieffektiva värme- och kylsystem och några slutsatser vi vill lyfta lite extra från den.

På Svensk Vattenbehandling är vi mycket glada och tacksamma för denna sorts rapporter som stöder det arbete och de lösningar vi jobbat med i många år.

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?