010-330 50 20

Facility management & VVS-Konsulter – Vi söker er!

mar 1, 2022

Många gånger är det fastighetsförvaltare och VVS-Konsulter som först upptäcker kvalitetsproblem i systemvattnet på de fastigheter man ansvarar för. Vanliga problem är tex rost, förkalkning och förlorad verkningsgrad.

På Svensk Vattenbehandling söker vi er för att ge förslag på lösningar som rengör och rostskyddar kyl & värmesystem för industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Tex har vi flera olika genomförda projekt ihop med WSP för sjukvården. Ofta har det gällt konkreta situationer i fastigheter där vi ihop med WSP kunnat skräddarsy lösningar utan kemikalier som förbättrar den tekniska prestandan i vattensystem.

Om du är verksam inom facility management eller som VVS-Konsult, tveka inte att ta en kontakt om det är fastigheter som du jobbar med som har problem med systemvattnet.

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?