010-330 50 20

Efter ett starkt 2021 laddar vi inför nya året!

jan 3, 2022

2021 har varit att bra år för Svensk Vattenbehandling AB! Trots Coronakrisen har omsättningen senaste 2 åren växt med cirka 20% jämfört 2019 och vi ser en stabilitet i vår utveckling.

Vi har tagit in några nya kunder under året, men majoriteten av tillväxten kommer genom att våra befintliga uppdrag växer och utvidgas. Det är väldigt roligt och ett kvitto på det värde vi tillför. Det visar också att de lösningar vi erbjuder är erkända, fungerar i praktiken och ger ett mätbart resultat. Här är en fördel att vi har kvalitetssäkrat vår metod och teknik hos Sveriges forskningsinstitut RISE. Läs om den rapport de hjälpt oss ta fram här.

Att vi har kvalitetssäkrat vår teknik och metod med en rapport från Sveriges forskningsinstitut RISE gör det enklare för våra kunder att känna trygghet inför en problematik där man själv ofta inte har kompetensen.

En förändring inför 2022 är att David Hyltse kommer in för att stödja på marknadssidan och även jobba med kundkontakt och införsäljning. David är redan varm i kläderna för under hösten har han hjälpt oss ta fram ny hemsida och en kunskapsbank med svar på frågor om elektrokemisk vattenbehandling. Varmt välkommen David!

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?