För rörläggare

Installation av elector vattenbehandling installeras på följande sätt.

  1. Installeras i bygel över befintlig huvudpump en anslutning på trycksidan och en anslutning på retursidan. Lämplig anslutningsdimension se respektive elector.
  2. Ansluts på samma sida tex retursidan krävs en extra cirkulationspump. Vi rekommenderar GRUNDFOS MAGNA3 25-120.

Tillopp elector längst ner på någon av de två anslutningspunkterna.
Retur elector högst upp på någon av de två anslutningspunkterna.

Inkopplingsschema från tillopp.
Rörkoppling från tillopp
1. avstängningsventil
2. avtappningskran för vattenprov
3. elector
4. unionskoppling (tillval)
5. rostfritt 20 ” filterhus (tillval)
6. vattenmätare
7. automatisk flödesventil och avstängningsventil
Rörkoppling till retursida.

Unionskoppling vid filterhuset för vridbarhet vid filterbyte.

Exempel på anslutningspunkter.