Mätanalys

Att mäta är att veta!

När kyl- & värmesystem rostar innebär det:

Kortare livslängd (systemet bryts ner, vilket kan innebära onödiga vattenläckor och driftstörningar)

Ökat underhåll (rosten skapar slam och smuts som täpper till ventiler och termostater)

Högre energiförbrukning (redan vid 0,4 mm rostavlagringar ökas energibehovet med upp till 10%)

Genom att få kontroll på detta kan man spara stora pengar, men eftersom vi inte fysiskt kan se hur systemet mår måste man mäta för att veta i vilket skick systemet är.

Mätningar

Vi kan hjälpa er med följande mätanalyser för värme och kyl system för att få en bild över hur systemet mår.

  1. Vi skickar provflaskor till er som ni fyller upp och skickar tillbaka till oss för analys och rapport. Analysen innehåller pH-värde, konduktivitet, kloridhalt, järn och koppar. Detta ger en analys på hur systemet mår ur korrosions synpunkt.
  2. Vi gör analysen på plats som innehåller ovanstående samt syrehalt dvs analysen innehåller pH-värde, konduktivitet, kloridhalt, järn och koppar. Detta ger en mycket bra analys på hur systemet mår ur korrosions synpunkt.
  3. Glykolsystem. Vi analyserar pH-värde, konduktivitet, kloridhalt, järn och koppar. Detta ger en analys på hur systemet mår ur korrosion synpunkt.
  4. Glykolsystem. Vi analyserar vilken glykol/er som finns i systemet tex om det finns flera glykol sorter som är blandade samt hur systemet mår ur korrosion synpunkt.

För mer info, kontakta oss på e-post: info@svenskvattenbehandling.se