Mätanalys

Att mäta är att veta!

När kyl- & värmesystem rostar innebär det:

Kortare livslängd (systemet bryts ner, vilket kan innebära onödiga vattenläckor och driftstörningar)

Ökat underhåll (rosten skapar slam och smuts som täpper till ventiler och termostater)

Högre energiförbrukning (redan vid 0,4 mm rostavlagringar ökas energibehovet med upp till 10%)

Genom att få kontroll på detta kan man spara stora pengar, men eftersom vi inte fysiskt kan se hur systemet mår måste man mäta för att veta i vilket skick systemet är.

För mer info, kontakta oss på e-post: info@svenskvattenbehandling.se