Avsalta vattnet och minska korrosionen

Låg salthalt (konduktivitet) i systemvattnet gör att vattnets elledningsförmåga får en nivå där korrosion i princip upphör.

Purofill avsaltar påfyllningsvattnet

Huvudsyftet med att sänka konduktiviteten i systemvattnet innebär att man behandlar vattnets elledningsförmåga till en nivå där korrosion inte är möjlig.

Det finns en norm att förhålla sig till som rekommenderas av Svensk standard, SS-EN 12828:2012+A1:2014. Rekommendationen är att konduktiviteten skall ligga under 100 uS/cm.

Fler fördelar med att sänka konduktiviteten i systemvattnet är reducering av vattnets hårdhet eller kalkhalt sänks och man undviker beläggning i rörsystemet och värmeväxlare. Salter såsom klorider, sulfater, nitrater och fosfater i koncentrerad form sjunker vilket minimerar korrosionen.

Dessa filter reducerar salter och mineraler i påfyllnadsvatten eller i det befintliga systemvattnet. Kontrollpanel som talar om att det är dags att byta till en ny filterpatron. Enkel och smidig lösning.

REFILL-50-plus
Storstädaren med Purofill behandling

Purofill vattenbehandling avsaltar systemvattnet

Korrosion är alltid en förlust av elektroner till mediet, elektrolyten, som är systemvattnet i detta sammanhang. Jonbytarmassan i behållaren agerar som ett filter där vattnet passerar och minskar mängden av alla salter såsom klorider, sulfater, nitrater osv. som gör vattnet elektriskt ledande. Som ett resultat av detta så försvårar man att bl. a att gropkorrosion uppstår.

I tillägg och för att få ett fullgott korrosionsskydd bör en Elector-tank installeras i det PUROFILL behandlade systemet.
Elector-tanken stabiliserar pH värdet och reducerar syret samt filtrerar bort smuts och partiklar ur systemet.
På så sätt får man kontroll på de 3 främsta faktorerna för korrosion, konduktivitet, pH-värde och syre.

Se separat funktionsbeskrivning av Elector.

Denna vattenbehandling hyr eller köper ni av oss.

Kan vi hjälpa dig?

Denna webbplats använder Cookies för en bättre upplevelse, genom att använda den accepterar du det.  Vår integritetspolicy