Rengör systemet

Anledningen till att ditt värme/kylsystem är smutsigt är att det rostar invändigt. Rosten kan sätta igen termostater eller smutsa ner värmeväxlaren vilket försämrar energieffektiviteten. Systemets livslängd förkortas och kräver onödigt mycket underhåll.

Det viktigaste är att stoppa korrosionen så det inte bildas mer rost i systemet. Detta gör man genom att minimera syrehalten, höja pH-värdet och sänka konduktiviteten. Så här kan det se ut efter två månaders drifttid i våra partikelfilter:

För att få ut smutsen som redan finns i systemet kan du använda följande metoder:

  1. Installera elector vattenbehandling som minimerar syrehalten, höjer pH-värdet och samlar smuts. Installeras tillsammans med rostfritt partikelfilter och magnetitfilter.

2. Är systemet mycket smutsigt rekommenderar vi att du kopplar in Storstädaren en tid för att rengöra systemet effektivt. Storstädaren tar bort alla partiklar ner till 1my (1/100 dels hårstrå). Vi rekommenderar att därefter installera en elector för att minimera syrehalter och höja pH-värdet för att förhindra fortsatt korrosion. Det innebär att du konserverar systemet. Storstädaren finns för uthyrning.

3. När systemet är mycket smutsigt kan man behöva tvätta systemet invändigt för att få det rent och funktionsdugligt. För att göra detta använder vi följande:
Tillsätt Oxilin (såpa), installera Storstädaren som löpande tar bort upplöst smuts därefter, byt systemvatten, sänk konduktiviteten med hjälp av demineralisering samt installera elector med partikelfilter.