Elector Vattenbehandling

Marknadens effektivaste vattenbehandling! Tillverkas i Tyskland!
5 års garanti! Teknisk funktionsbeskrivning från RISE

Elector vattenbehandling fungerar enligt principen elektrokemisk vattenbehandling (elektrokemisk cell). Detta innebär att syret ”förbränns”, pH värdet höjs och blir stabilt vilket innebär att passivt skikt bildas på systemets metalldelar vilket skyddar mot korrosion. Samtidigt samlas slam och smuts upp i behållaren. Eftersom Electorn innehåller en offeranod offrar den sig för att skydda systemets övriga metalldelar. Det medför att rostangrepp stoppas i radiator och kylkretsen. Livslängden ökar markant och hjälper till att hålla värmeväxlarna och termostatventilerna rena vilket innebär bäst energieffektivitet och minimerar underhållet. En smart och mycket lönsam investering! 

Några av våra lösningar

Elector vattenbehandling

 • Minimerar syrehalten
 • Höjer pH-värdet
 • Offeranod
 • Slamtank
 • Cyklonfilter
 • Magnetitfälla
 • Tar bort slam
 • Drar ingen energi
 • Mycket lång livslängd
 • Inga rörliga delar
 • Tillverkas i Tyskland

Elector XS 5- B
max 0,5 m3 värmesystem
max 0,35 m3 kylsystem
monteras på vägg eller konsollElector S – 10 – B
max 1,5 m3 värmesystem
max 1,05 m3 kylsystem
monteras på vägg eller konsollElector M 25
max 5 m3 värmesystem
max 3,5 m3 kylsystem
stående på golv

Elector L 60
max 10 m3 värmesystem
max 7,0 m3 kylsystem
stående på golv

Elector XL 130
max 30 m2 värmesystem
max 21 m3 kylsystem
stående på golv
Elector XL + 300
max 80 m3 värmesystem
max 56 m3 kylsystem
stående på golv

Rostfritt partikelfilterhus med magnetitfilter.

Gediget filterhus 20″ med kraftfull magnetitfälla. Partikelfilter 100 my storlek filtrerar effektivt bort partiklar och magnetit. Detta är tillval till din elector enhet när vattenanalysen visar att detta behövs.  

 

För mer info, kontakta oss på epost: info@svenskvattenbehandling.se