010-330 50 20

Kontakt

Många av våra medarbetare har mycket lång erfarenhet inom branschen.

Svensk Vattenbehandling

Många av våra medarbetare har mycket lång erfarenhet inom branschen. Erfarenhet av hur man bäst löser vattenbehandling på olika system är helt avgörande för bästa slutresultat. 

Svensk Vattenbehandling AB
Org. nr. 559172-3126
Ulvåsvägen 13
433 31 Partille
Telefon: 010-330 50 20
Mail:info@svenskvattenbehandling.se

Leno Stenfeldt

Leno Stenfeldt

Ägare, Strategisk försäljning

Ansvarar för produktutveckling, återförsäljare och samarbetspartners.
leno.stenfeldt@svenskvattenbehandling.se
010-330 50 21

Andreas Quisth

Andreas Quisth

Försäljning region Syd

Pontus Estelle

Pontus Estelle

Försäljning region Stockholm

Robert Jacobsson

Robert Jacobsson

Försäljning Gävle, Uppsala, Västerås

Mauritz Samuelsson

Mauritz Samuelsson

Försäljning region Stockholm

Sebastian Stenfeldt

Sebastian Stenfeldt

Ansvarig för service och installation

Alexandra Stenfeldt

Alexandra Stenfeldt

Fakturering / Ekonomi

David Hyltse

David Hyltse

Marknad & Webb

Daniel Schneider

Daniel Schneider

Teknisk Expert/produktutveckling

Ansvarig för forskning och produktutveckling. Stor erfarenhet av effektiva lösningar inom vattenbehandling.
info@svenskvattenbehandling.se

Svensk-vattenbehandling

Svensk Vattenbehandling AB

Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem till industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Svensk Vattenbehandling ingår i europeiskt nätverk med inriktning på vattenbehandling av slutna kyl och värmesystem. Vårt forskning och produktutveckling är beläget utanför Dusseldorf.

Vårt koncept bygger på en beprövad metodik som utgår från faktiska data inhämtade från mätning och analys. På det kan vi ge ett åtgärdsförslag och även hjälpa med produkter, genomförande, service och underhåll. Med våra lösningar får du förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och minskat underhåll.

Vi är verksamma i hela Sverige och har lokal representation i Malmö / Skåne, Göteborg / Västsverige och Stockholm / Mälardalen.

Kan vi hjälpa dig?