Hur vet man vad som är rent vatten för kyl & värmesystem?

Riktlinjer för syre, pH och utseende på systemvattnet samt maxgräns för syreinnehållet i kombination med låg respektive hög konduktivitet på systemvatten i värmesystem finns föreskrivna i SIS:12828 och VDI 2035 del 2 – ”Prevention of damage in water heating installations”.

Syre: Materialval i slutna kyl- och värmesystem är gjorda under förutsättningen att systemet är syrefritt, vilket innebär att korrosion kan ske om syre förekommer i systemet. Syre kan bland annat komma in i systemet genom påfyllnadsvatten, diffusion genom plastslangar eller inläckage vid undertryck. Det är därmed viktigt att hålla syrenivån i systemet på en låg nivå för att undvika omfattande korrosionsskador.

pH: Angivet riktvärde på pH är 8,2 – 10 och bör uppfyllas för att undvika andra katodreaktioner än syrgasreduktion. Vid dessa pH värden bildas även skyddande oxider på stål- och kopparytor.

Konduktivitet: En låg konduktivitet är önskvärd för att undvika korrosion då detta innebär en hämmad reaktionshastigheten samt lägre andel salter som skulle kunna bidra till korrosion.

Slutsats
Att det finns tydliga gränsvärden gör att de åtgärdsförslag vi ger är förankrade och går att lita på.

Kan vi hjälpa dig?

Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem till industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Vårt koncept bygger på en beprövad metodik som utgår från faktiska data inhämtade från mätning och analys. På det kan vi ge ett åtgärdsförslag och kan även hjälpa med produkter, genomförande, service och underhåll.

Med våra lösningar får du förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och minskat underhåll.

Kan vi hjälpa dig?

Denna webbplats använder Cookies för en bättre upplevelse, genom att använda den accepterar du det.  Vår integritetspolicy