Hur påverkar vattenkvaliteten energiåtgången i värmesystem?

Bra vattenkvalitet ökar förmågan till effektiv energiöverföring i slutna kyl- och värmesystem. Från vissa håll görs gällande mycket stora energibesparingar, det är vi skeptiska till. Vår erfarenhet är att man får besparingar på upp till 7%, och det menar vi är en besparing värd att eftersträva.

Vad är det som ger energiförluster?
Dagens system för uppvärmning, ventilation och kylsystem är konstruerade att vara miljövänliga, energieffektiva och vara enkla att installera. Som en konsekvens är de nya systemen mer känsliga för dålig vattenkvalitet. En åtgärd för att optimera energiöverföringen är att förebygga och motverka korrosion, vilket är ett vanligt problem i många fastigheter.

Eftersom vattnet är energibäraren i kyl- och värmesystem är åtgärder för att upprätthålla optimala förutsättningar för vattnet viktigt. Detta gäller såväl för att förbättra energieffektiviteten i befintliga fastigheter som för att uppfylla energikrav som anges vid nybyggnation.

Åtgärda ditt systemvatten och få en energivinst!
Dålig vattenkvalitet orsakar bland annat avlagringar och igensättning av systemen. Orsaken till problemen kan vara rester som blivit kvar sedan byggfasen eller bero på korrosion, utfällning av mineraler, bakterietillväxt eller vattenföroreningar. Genom att reglera pH, alkanitet och hårdhet sätts vattnet i balans. Det förhindrar korrosion och därmed ger ett mer effektivt och energisnålt kyl- och värmesystem som håller längre.

Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till igensättningar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet och sämre värmeöverföring i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar.

Kan vi hjälpa dig?

Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem till industrier, fastighetsbolag och BRF:er.

Vårt koncept bygger på en beprövad metodik som utgår från faktiska data inhämtade från mätning och analys. På det kan vi ge ett åtgärdsförslag och kan även hjälpa med produkter, genomförande, service och underhåll.

Med våra lösningar får du förlängd livslängd, lägre energiförbrukning och minskat underhåll.

Kan vi hjälpa dig?

Denna webbplats använder Cookies för en bättre upplevelse, genom att använda den accepterar du det.  Vår integritetspolicy